Apator w wygranym przetargu dla Taurona

22/04/2022

Zarząd Apator S.A. informuje, że oferta Konsorcjum firm: GRIFFIN GROUP S.A. ENERGY Sp. k. (lider) oraz Apator S.A. (członek) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu na „Dostawę statycznych liczników zdalnego odczytu z modułem komunikacyjnym PLC w standardzie OSGP wraz z usługą instalacji, magazynowania oraz pracami cleanup na obszarze Smart City Wrocław w TAURON Dystrybucja S.A Oddział we Wrocławiu”.

Statyczne liczniki zdalnego odczytu LZO będą dostarczane przez dwóch producentów w równych proporcjach.

Wartość oferty Konsorcjum wynosi 189,8 mln zł bez prawa opcji, w tym wynagrodzenie dla Apator S.A. za zrealizowanie dostaw 1-fazowych i 3-fazowych liczników działających w technologii PLC jest szacowane na 18-20% wartości oferty Konsorcjum.

Warunki przetargu przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia, co dodatkowo może zwiększyć wartość wynagrodzenia dla Apator S.A. o szacowaną wartość na poziomie 16-18% w stosunku do wartości wynagrodzenia zamówienia podstawowego dla Apator S.A. Realizacja przedmiotu postępowania przetargowego planowana jest w terminie do maja 2025 r.

O podjęciu decyzji o zawarciu umowy lub odstąpieniu od jej zawarcia, Apator S.A. poinformuje w odrębnym komunikacie.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek elektrotechnicznych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter