ELEKTROTIM: bariera elektroniczna na granicy polsko-białoruskiej

11/08/2022

Spółka ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku zawarła ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej aneks do umowy z dnia 24.03.2022 r. na zaprojektowanie i wybudowanie bariery elektronicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na granicy polsko-białoruskiej na odcinku Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Podstawą do zawarcia Aneksu do Umowy była zmiana technologii pozyskiwania i przetwarzania danych oraz komunikacji pomiędzy poszczególnymi podsystemami i warstwami logicznymi bariery elektronicznej, której nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania i kalkulowania oferty przed podpisaniem Umowy.

Wartość Umowy netto ulega zmianie z 270 005 863,21 zł do 278 698 871,34 zł tj. o 8 693 008,13 zł.

Wprowadzono Aneksem zmianę terminu na dokonanie konfiguracji, integracji i kalibracji podsystemów bariery elektronicznej na 120 dni od dnia zakończenia robót budowlanych polegających na wybudowaniu bariery fizycznej na wszystkich odcinkach, prowadzonych przez inne podmioty na podstawie odrębnych umów, potwierdzonej przez Inwestora protokołem odbioru ostatniego odcinka.

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(63996)
  [1]=>
  int(63089)
  [2]=>
  int(63044)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter