ELEKTROTIM: podział zysku za 2022 rok

17/05/2023

Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje, że w dniu 17 maja 2023 r. Rada Nadzorcza spółki dokonała pozytywnej oceny wniosku zarządu spółki dotyczącego podziału zysku netto za rok 2022.

Zarząd spółki rekomenduje podział zysku za rok 2022, który wynosi 23 085 499,09 PLN w następujący sposób:

– część zysku tj. kwotę w wysokości 14 974 513,50 PLN przeznaczyć na dywidendę, czyli 1,50 PLN na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.

– kwotę 8 110 985,59 PLN przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.

Przedłożony wniosek jest zgodny z przyjętą w dniu 31 marca 2023 roku „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025”. Proponowana wysokość dywidendy stanowi 65% zysku netto za rok 2022, czyli mieści się w przedziale 50%-75%, określonym w Polityce dywidendowej spółki.

Wniosek zostanie przedłożony Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu spółki, które podejmie ostateczną decyzję o podziale zysku.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(70917)
  [1]=>
  int(68684)
  [2]=>
  int(70005)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter