ELEKTROTIM: powołanie zarządu 10. kadencji

22/06/2022

ELEKTROTIM S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza spółki powołała w dniu 21.06.2022 r. trzyosobowy zarząd spółki w składzie:

  • Ariusz Bober – prezes zarządu,
  • Dariusz Kozikowski – członek zarządu,
  • Artur Więznowski – członek zarządu.

Ariusz Bober, powołany ponownie do pełnienia funkcji prezesa zarządu ELEKTROTIM S.A., z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem. W roku 1990 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej, kierunek: elektroenergetyka, specjalność: wytwarzanie i przesył energii elektrycznej.

Ponadto Ariusz Bober ukończył w roku 2002 studia magisterskie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowane wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i University of Illinois (Międzynarodowe Centrum Zarządzania, angielskojęzyczny program MBA).

Ariusz Bober posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi, legitymuje się certyfikatem PRINCE 2 i innymi uprawnieniami branżowymi. Ukończył też wiele szkoleń i kursów specjalistycznych.

Od sierpnia 2020 roku pracuje jako dyrektor generalny, prezes zarządu ELEKTROTIM S.A.

Wspólna trzyletnia kadencja zarządu rozpocznie się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2021 i upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter