ELQ: nabycie udziałów w spółce zależnej

21/06/2022

Zarząd ELQ S.A. informuje, że w dniu 13 czerwca 2022 r. spółka nabyła 49 udziałów w spółce ELQ Sun sp. z o.o.

Cena nabycia udziałów wyniosła 9 800 zł i był równa sumie wartości nominalnej nabytych udziałów spółki.

Po transakcji ELQ S.A. stał się właścicielem udziałów reprezentujących 100% kapitału zakładowego w spółce ELQ Sun sp. z o.o.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter