STILO ENERGY: wniosek o ogłoszenie upadłości

29/06/2022

Zarząd Stilo Energy S.A informuje, że 29 czerwca 2022 r. zdecydował o złożeniu z tym samym dniem wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, który wejdzie w życie w przypadku ewentualnego zmaterializowania się scenariusza niezakończenia powodzeniem postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, które pozostaje w toku.

Z dniem 31 maja 2022 r. wobec spółki zostało dokonane obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego na dzień 31 maja 2022 r. w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym przed nadzorcą układu, które to postępowanie na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pozostaje w toku.

Jednocześnie spółka wyjaśnia, że zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz wniosku restrukturyzacyjnego, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny, a Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości do czasu wydania prawomocnego orzeczenia wniosku restrukturyzacyjnego.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter