Apator odczuwa istotny wzrost kosztów wytworzenia

24/01/2022

Apator podsumował rok 2021. Według szacunków podstawowe dane finansowe ukształtują się następująco:

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży – ok. 940,3 mln zł,
  • skonsolidowana EBITDA – ok. 150,2 mln zł,
  • skonsolidowany wynik netto – ok. 62,7 mln zł (uwzględnia wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Poznaniu w wysokości 27,6 mln zł),
  • skonsolidowany wynik netto skorygowany o wpływy ze sprzedaży nieruchomości w Poznaniu – ok. 35,1 mln zł.

W 2020 r. przychody ze sprzedaży wynosiły prawie 935 mln zł, a zysk netto ponad 62 mln zł.

Wpływ na wyniki finansowe miały nasilające się w 2021 r., a szczególnie w jego 4. kwartale, tendencje istotnego wzrostu kosztów wytworzenia w Grupie Apator o dynamice wyższej niż przewidywana, odczuwane we wszystkich segmentach, jednak w największym stopniu dotyczące Energii Elektrycznej.

„Model sprzedaży, oparty w istotnej części o umowy długoterminowe, zawierane w trybie postępowań o zamówienia publiczne, daje ograniczone możliwości przełożenia inflacji kosztów na ostateczne ceny dla klienta w ramach realizowanych umów, zawieranych w większości w latach 2020-2021. Inflacja kosztów wytworzenia, szczególnie materiałów, która osiągnęła w ostatnich kwartałach niespotykaną dotąd skalę, jest efektem zaburzenia łańcuchów dostaw wskutek pandemii, a także wzrostu globalnego popytu na komponenty i materiały, co istotnie ograniczyło ich dostępność, a w efekcie podniosło ich ceny” – czytamy w komunikacie.

Zarząd wskazuje, że skala zjawiska ma niespotykany od dziesięcioleci wymiar, a tym samym, w jego ocenie, będzie mieć charakter przejściowy. Zarząd jednocześnie informuje, że prowadzone są aktywne działania w obszarze renegocjacji kontraktów oraz zmian cenników dla partnerów i dystrybutorów. Również oferty składane przez Grupę w bieżących przetargach oraz nowe cenniki, uwzględniają mechanizmy inflacyjne, między innymi w obszarze cen komponentów, materiałów oraz innych czynników wpływających na koszty wytworzenia. Działania te powinny przynieść stabilizację, a następnie stopniową poprawę marży w perspektywie 2022 r., szczególnie w biznesie związanym z energią elektryczną.

Skonsolidowany raport roczny za 2021 r. podlegający badaniu przez biegłego rewidenta zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Zobacz także: Ranking spółek elektrotechnicznych według wartości rynkowej

RE

array(3) {
  [0]=>
  int(56462)
  [1]=>
  int(55347)
  [2]=>
  int(56722)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter