COVID-19 w branży elektrycznej: Radpol otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń

08/07/2020
zakład produkcyjny Radpol w Człuchowie

Do Radpolu wpłynęła część pieniędzy na wynagrodzenia dla pracowników. Spółka otrzymała wsparcie finansowe na rzecz ochrony miejsc pracy w czasie pandemii.

Radpol SA otrzymał z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pierwszą transzę dofinansowania w wysokości 754 826,07 zł do wynagrodzeń pracowników za miesiąc czerwiec 2020 roku ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Spółka otrzymała decyzję o udzieleniu jej środków na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników na okres trzech miesięcy: czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. w łącznej wysokości 2 264 478,21 zł.

Zobacz także: Kondycja firmy Radpol

Spółka wnioskowała o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 zgodnie z art. 15 gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374).

Uzyskanie dofinansowania wiąże się z wystąpieniem spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 o nie mniej niż 15%, obliczonym jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy w okresie po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy roku poprzedniego.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter