Nowa funkcjonalność eLicznika dla prosumentów fotowoltaiki

08/12/2023
eLicznik dla prosumentów w Tauronie

Aplikacja eLicznik TAURONA zyskała funkcjonalność wspierającą użytkowników instalacji fotowoltaicznych. Dzięki nowemu rozwiązaniu, prosumenci będą mogli uzyskać precyzyjne informacje dotyczące ilości energii pobranej i oddanej zarówno przed i po bilansowaniu godzinowym. Oznacza to, że w aplikacji są dostępne dane pomiarowe odzwierciedlone na fakturach.

Od kwietnia 2022 r. rozliczenia prosumentów odbywają się na podstawie ilości energii sumarycznie zbilansowanej w każdej godzinie. Na fakturze klienci są więc rozliczani z ilości energii, która przekracza autokonsumpcję w każdej godzinie.

Aplikacja eLicznik pozwala na precyzyjnie określenie ilości energii pobranej i oddanej zarówno przed i po bilansowaniu godzinowym. Dzięki nowej funkcjonalności każdy prosument widzi swoje godzinowe rozliczenie.

Godzinowe bilansowanie energii elektrycznej z fotowoltaiki

Zgodnie z aktualnymi zasadami bilansowanie polega na zsumowaniu w danej godzinie energii pobranej z sieci na każdej z faz (wartość X) oraz zsumowaniu w danej godzinie energii wprowadzonej do sieci na każdej fazie (wartość Y).

Następnie polega na matematycznym działaniu – odjęciu od sumy energii pobranej z sieci sumy ilości energii wprowadzonej (X-Y). W taki sam sposób wykonywane jest rozliczenie również dla klientów korzystających z zasilania jednofazowego, a wynik tego działania widzi klient na fakturze, jako efekt swojego godzinowego rozliczenia. Obecnie widzi je także w aplikacji eLicznik, bez konieczności dokonywania obliczeń samodzielnie.

Co ważne, w przypadku otrzymania wartości ujemnej rozliczenia ilość energii wprowadzonej do sieci, po jej sumarycznym zbilansowaniu jest przez sprzedawcę energii:  

  • w przypadku net-meteringu przekazana na indywidualny wirtualny magazyn energii (wartość w kWh)
  • w przypadku net-bilingu zostanie przekazana na depozyt prosumencki po przeliczeniu na wartość energii (wartość w zł.)

Żeby ułatwić klientom dotarcie do tych danych spółka przygotowała krótki filmik, pokazujący jak korzystać z aplikacji eLicznik https://www.youtube.com/watch?v=Uz768zt2b_k

Korzyści dla klientów korzystających z aplikacji to przede wszystkim wsparcie racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. W przypadku posiadaczy mikroinstalacji dla opłacalności inwestycji kluczowe jest dopasowanie instalacji do rzeczywistego zużycia energii. Im większa jest autokonsumpcja energii w czasie rzeczywistym, tym oszczędności z fotowoltaiki są większe. Na największe oszczędności mogą zawsze liczyć te gospodarstwa domowe, które zmaksymalizują bieżące zużycie produkowanej energii elektrycznej.

Prosumenci chętnie korzystają z eLicznika

Serwis eLicznik został uruchomiony już w 2012 roku i udostępnia dane pomiarowe klientom TAURON Dystrybucji posiadającym liczniki zdalnego odczytu (LZO). Ze względu na to, że takich liczników u klientów sukcesywnie przybywa, aplikacja staje się coraz bardziej popularna i coraz częściej wykorzystywana przez klientów. W ostatnich miesiącach w aplikacji jest ruch na poziomie ponad 1,5 mln odwiedzin miesięcznie.

W sieci TAURON Dystrybucji pracuje już ponad milion liczników zdalnego odczytu i to im jest dedykowana aplikacja. Z ponad 424 tys. mikroinstalacji przyłączonych do sieci spółki ponad 233 tys. ich właścicieli korzysta z eLicznika.

Każdy klient może zweryfikować dostępność serwisu dla swojej lokalizacji pod linkiem https://amiplus.tauron-dystrybucja.pl/elicznik/sprawdz-dostep

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter