Fotowoltaika na własne potrzeby – KGHM buduje zespół farm

20/12/2023
fotowoltaika

KGHM otrzymał trzy pozwolenia na budowę zespołu projektów farm fotowoltaicznych o łącznej zainstalowanej mocy 7,5 MW. Inwestycja jest planowana do realizacji na terenie oddziału miedziowej spółki – Huty Miedzi Głogów.

Inwestycja KGHM składa się z trzech projektów farm fotowoltaicznych: PV HM Głogów I, PV HM Głogów II oraz PV HM Głogów III, zlokalizowane na terenach przemysłowych Huty Miedzi Głogów. Powstaną w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji odbiorczych, w tym istniejących stacji transformatorowych SN, do których planowane jest przyłączenie nowych projektów.

– Inwestycje w fotowoltaikę stają się strategicznym elementem planów rozwojowych KGHM. Współczesny świat wymaga od nas, liderów przemysłu, nie tylko efektywnej produkcji, lecz również odpowiedzialności ekologicznej. Wprowadzając farmy fotowoltaiczne w naszą strukturę aktywów wytwórczych, dywersyfikujemy sposób wytwarzania energii elektrycznej w KGHM, redukujemy koszty i zabezpieczamy się przed niestabilnościami rynkowymi w sektorze energetycznym – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Umiejscowienie nowych farm fotowoltaicznych bezpośrednio na terenie oddziału KGHM jest doskonałym przykładem realizacji inwestycji OZE z wykorzystaniem ogromnego potencjału nieruchomości, należących do miedziowej spółki. Taka formuła realizacyjna projektów OZE zapewnia dodatkowe korzyści ekonomiczne, związane z docelowym trybem funkcjonowania źródeł wytwórczych OZE, planowanych do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej KGHM. Mówię tu o pracy w trybie autoprodukcji. Wyprodukowana energia elektryczna w omawianych instalacjach pv zostanie w całości skonsumowana przez KGHM – dodał Mateusz Wodejko, wiceprezes zarządu KGHM do spraw finansowych.

Zespół projektów farm fotowoltaicznych w Głogowie jest rozwijany pod nadzorem Departamentu OZE KGHM, w ścisłej współpracy z oddziałem – Huta Miedzi Głogów.

Fotowoltaika w strategii KGHM

W procesie przygotowania inwestycyjnego pozostają kolejne projekty OZE, planowane do realizacji na nieruchomościach należących do KGHM Polska Miedź S.A. Łączna planowana moc zainstalowana portfolio projektów w chwili obecnej wynosi ponad 200 MW.

Cel strategiczny KGHM związany z transformacją energetyczną w perspektywie 2030 roku zakłada pokrycie co najmniej 50% zapotrzebowania na energię elektryczną ze źródeł własnych, w tym Odnawialnych Źródeł Energii. Miedziowy gigant systematycznie podejmuje działania związane z osiągnięciem tych celów, poprzez m.in. pozyskiwanie projektów OZE z rynku (w ramach aktywności M&A) oraz dzięki przygotowaniu i planowanej budowie własnych instalacji OZE.

Dzięki własnym źródłom energii elektrycznej, KGHM był w stanie w 2023 roku pokryć blisko 17 proc. ogólnego zapotrzebowania na energię elektryczną w spółce.
We wrześniu 2023 roku KGHM nabył portfel ośmiu instalacji fotowoltaicznych, których łączna moc wynosi blisko 50 MW. Zakupione przez miedziową spółkę farmy zlokalizowane są w województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim i wielkopolskim. Zakupione instalacje zapewnią około 2% pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w KGHM.

RE, fot. KGHM

Zapisz się na bezpłatny newsletter