Fotowoltaika dodała wigoru

14/02/2020
Indeks rynku elektrycznego w styczniu 2020 r.

Branża fotowoltaiczna na warszawskiej giełdzie urosła już na tyle, że zdecydowaliśmy się włączyć jej kilku przedstawicieli do składu Indeksu Rynku Elektrycznego. Dzięki temu wskaźnik z przytupem wszedł w nowy rok, zyskując w styczniu ponad 10 proc.

Nie mogło być inaczej, bo akcje spółek, które w mniejszym bądź większym stopniu (i z różnymi efektami) parają się energią ze słońca, nie zwolniły tempa po bardzo udanym 2019 r. Wówczas Columbus Energy urósł o 816 proc., Novavis o 571 proc., Photon Energy o 160 proc., a Sunex o 113 proc.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

W styczniu stopy zwrotu również były imponujące. O 72 proc. podrożały akcje Novavisu, który posiada spółkę instalującą rozwiązania fotowoltaiczne prosumentom.

O 52 proc. w górę poszedł kurs Columbusa, który kupuje i instaluje panele oraz świadczy klientom usługi pomocy w składaniu wniosków i uzyskaniu finansowania na czyste źródła energii.

Niespełna 42 proc. zyskały akcje Suneksu, który jest m.in. producentem modułów PV, pomp ciepła i kolektorów słonecznych do wody użytkowej.

28 proc. zyskały akcje Photonu Energy, który historię działalności w branży OZE ma najdłuższą ze spółek z GPW. Spółka posiada ponad 40 elektrowni fotowoltaicznych.

Na programie rządowym Mój Prąd koncentruje się ML System, którego notowania w styczniu wyszły z marazmu, a spółka wszelkimi sposobami stara się przyciągnąć uwagę inwestorów. Prezes Dawid Cycoń przekonuje, że w wielu województwach wciąż drzemie niewykorzystany potencjał w obszarze fotowoltaiki.

Nakładając mapę potencjału mocy fotowoltaicznych Polski na statystykę NFOŚiGW oraz dane z liczbą ludności w poszczególnych województwach, widoczna jest naturalna korelacja, tj. największą aktywnością wykazują się prosumenci z południa kraju, gdzie nasłonecznienie jest najkorzystniejsze. Im dalej na północ, tym mniejsze zaangażowanie. Jednocześnie, biorąc pod uwagę relatywnie dobre nasłonecznienie oraz wartość wyprodukowanych watów na jedną osobę, w przypadku województw lubelskiego czy dolnośląskiego można mówić o nie w pełni wykorzystanym potencjale – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

O 22 proc. w styczniu wzrosły notowania ELQ – spółki, która w analogicznym miesiącu 2019 r. podrożała o – bagatela – 3625 proc. Firma opublikowała wyniki za 2019 r. Jej przychody okazały się trzykrotnie wyższe niż w 2018 r. (wyniosły 32,6 mln zł), zysk operacyjny wyniósł 2,94 mln zł (wobec 1,21 mln zł straty rok wcześniej), a zysk netto sięgnął 1,93 mln zł (wobec 1,7 mln straty). Na osiągnięty rezultat składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 30,2 mln zł z tytułu kompleksowej realizacji projektów zasilania elektroenergetycznego po końcowych odbiorach przez zleceniodawców projektów.

Zarząd Emitenta wierzy, że dalsze potrzeby i inwestycje w sektorze energetycznym wpłyną na dynamiczny rozwój Spółki i poprawę wyników finansowych spółki, w tym utrzymanie zysku już na poziomie operacyjnym w kolejnych kwartałach – napisano w komentarzu do wyników.

Notowania Apatora spadły po publikacji nowych szacunków wyników za 2019 r. Zarząd producenta liczników obniżył prognozę zysku netto z 67 do 56 mln zł. Przychody mają wynieść 877 mln zł. Jeszcze w marcu 2019 r. Apator prognozował, że przychody zmieszczą się w przedziale 880-920 mln zł, a skonsolidowany zysk netto wyniesie 72-75 mln zł.

Wpływ na wyniki IV kwartału 2019 roku oraz na obniżenie szacowanego skonsolidowanego zysku netto w stosunku do opublikowanej prognozy [z listopada 2019 r. –red.] ma rozliczenie projektów w Segmencie Woda i Ciepło oraz podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o zawiązaniu rezerwy w wysokości 5 mln zł netto. Rezerwa dotyczy pokrycia ewentualnych kosztów usunięcia wady w dostarczonych w latach 2014 – 2017 licznikach energii elektrycznej, w ramach zgłoszonych reklamacji – napisano w komunikacie.

Ważny komunikat opublikowała Elektrobudowa, której notowania są wciąż nisko, ale nieco odbiły po informacji o terminie przeprowadzenia procesu budowy księgi popytu na akcje serii F. Operacja ma się zakończyć do 23 marca. Pieniądze są potrzebne na zwiększenie poziomu kapitału obrotowego, ustabilizowanie współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawę wskaźników płynności oczekiwaną od spółki przez instytucje finansowe zaangażowane w finansowanie działalności.

KZ

Spółka Stopa zwrotu w  styczniu (w proc.)
Alumast -6,4
Apanet 7,5
Apator 0,5
APS Energia 11,0
Columbus Energy 52,1
Elektrobudowa 3,7
Elektromont -11,4
Elektrotim  2,8
ELQ 22,5
Energoaparatura 7,9
Govena Lighting 4,2
Grodno -0,6
Lena Lighting 8,8
LUG 5,7
ML System 20,3
Novavis 72,5
Photon Energy 27,6
Radpol -4,8
Relpol  11,3
Sonel 2,1
Sunex 41,9
TIM 7,9
XTPL -13,3
ZPUE  9,5
Indeks Rynku Elektrycznego 10,2
WIG -2,0

KZ

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter