Ocena rynku oświetleniowego – wnioski z konferencji Signify

14/04/2021
konferencja Signify ocena rynku oświetleniowego
 • Według Signify, wymiana przestarzałego oświetlenia może pomóc zaoszczędzić w budżetach publicznych w Polsce 1 168 mln zł rocznie.
 • Ocena rynku oświetleniowego została przeprowadzona w 1. kwartale 2021 r. dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Wyniki badań zostały przedstawione na konferencji prasowej online, 14 kwietnia 2021 r.

Całkowite przejście na oświetlenie LED tylko w trzech obszarach związanych z budżetami publicznymi (w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji) pomogłoby Polsce osiągnąć roczne oszczędności energii elektrycznej w wysokości 1 168 mln zł. Zużycie energii elektrycznej zmniejszyłoby się o 3 134 GWh rocznie, co stanowi ponad 2,23 mln ton CO21, którego można uniknąć. To równowartość ilości CO2, jaką 102 miliony w pełni wyrośniętych drzew2może pochłonąć w ciągu roku lub rocznej emisji CO2 ponad 770 tysięcy samochodów z silnikiem spalinowym3. Wszystko to pokazuje badanie Signify (poprzednio Philips Lighting) światowego lidera w dziedzinie oświetlenia, który przygotował ocenę rynku oświetleniowego dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski.

Ocena rynku oświetleniowego została przeprowadzona w 1. kwartale 2021 r. dla 11 krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Polski. Obejmowała potencjał korzyści ekonomicznych, środowiskowych i społecznych wynikających z renowacji oświetlenia w trzech obszarach zastosowań: oświetleniu drogowym i ulicznym, ochronie zdrowia i sektorze edukacji.

Wraz z rozwojem kraju i urbanizacji znacząco rośnie zapotrzebowanie na światło. Wdrożenie technologii LED i projektów opartych na systemach zarządzania oświetleniem przynosi znaczne oszczędności energii, a tym samym daje potrójne korzyści – dla gospodarki, obywateli i środowiska. Koncentrując się na obszarze zrównoważonego rozwoju, pragniemy zwrócić uwagę, że renowacja budynków i infrastruktury ulicznej poprzez oświetlenie jest łatwa, szybka i wydajna, co jest idealnym sposobem, na którym skorzystałaby gospodarka i środowisko – z natychmiastowymi i wymiernymi efektami – mówi Bogdan Rogala, prezes zarządu Signify Poland i dyrektor handlowy na region Europy Wschodniej.

Przejście na technologię LED jest jedną z najłatwiejszych renowacji, która nie wymaga dużych nakładów kapitałowych i ma szybki czas realizacji i zwrotu z inwestycji dzięki znacznej redukcji zużycia energii i obniżeniu kosztów utrzymania. W 2006 r. oświetlenie oparte na technologiach konwencjonalnych odpowiadało za 19% światowego zużycia energii elektrycznej. Do 2018 r. spadł on do 13% ze względu na proces przechodzenia na oświetlenie LED. Szacuje się, że do 2030 r. dzięki procesowi ledyfikacji i wykorzystaniu technologii Internetu Rzeczy udział oświetlenia ma spaść do 8%. W tym samym czasie liczba punktów świetlnych wzrośnie o około 35%.

Oświetlenie LED w trzech sektorach publicznych

Całkowite przejście na oświetlenie LED w trzech obszarach zastosowań – w oświetleniu drogowym i ulicznym, służbie zdrowia i segmencie edukacji, pozwoliłoby Polsce na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 3 134 GWh rocznie, co stanowi 1 168 mln zł oszczędności w budżecie rocznym na płatnościach za energię elektryczną. Ponad 2,23 miliony ton CO2 , których można uniknąć rocznie, co jest odpowiednikiem emisji CO2 jakie może pochłonąć w ciągu roku 102 mln w pełni wyrośniętych drzew lub roczną emisję CO2 z ponad 770 tysięcy samochodów z silnikiem spalinowym.

Oświetlenie drogowe i uliczne

W dziedzinie oświetlenia drogowego i ulicznego na 4 miliony opraw w Polsce tylko około 20% z nich zostało już zmodernizowanych do technologii LED. Średnia dla Europy Środkowo-Wschodniej to 27%. Pozostawia to miejsce na duże oszczędności energii, takie jak:

 • roczna redukcja zużycia energii elektrycznej o 1 577 GWh (redukcja o 70%),
 • roczna redukcja kosztów energii elektrycznej o 587,7 mln zł (redukcja o 70%),
 • oraz redukcja śladu węglowego o 1,12 mln ton CO2.     

Według Signify skala ledyfikacji w oświetleniu ulicznym w Polsce wyniesie 2-3% rocznie.

Opieka zdrowotna

W segmencie opieki zdrowotnej w Polsce zainstalowano ponad 1,2 miliona konwencjonalnych opraw oświetleniowych, które wymagają wymiany. Przejście na technologię LED pozwoliłoby na:

 • roczną redukcję zużycia energii elektrycznej o 335 GWh (redukcja o 70%),
 • roczną redukcję kosztów energii elektrycznej o 132,3 mln zł (redukcja o 70%),
 • uniknięcie 253 tysiące ton CO2.

Szkolnictwo

System edukacji to kolejny ważny obszar zainteresowania w Polsce. Przejście na technologię LED w szkołach to nie tylko redukcja kosztów energii elektrycznej, ale przede wszystkim znaczna poprawa warunków nauki oraz komfortu wzroku ucznia i nauczyciela. Z prawie 15 milionów opraw oświetleniowych w szkołach i na uczelniach w Polsce tylko 8% zostało zmodernizowanych do technologii LED (przy średniej w Europie Środkowo-Wschodniej 7%). Kolejna zmiana mogłaby przyczynić się do:

 • rocznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 1201 GWh (redukcja o 60%),
 • rocznej redukcji kosztów energii elektrycznej o 447,8 mln zł (redukcja o 60%),
 • oraz redukcji śladu węglowego o 856 tysięcy ton CO2.

Signify wierzy, że przejście na oświetlenie LED może mieć znaczący pozytywny wpływ na polską gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. Sama firma jest liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju – w 2020 r. osiągnęła neutralność węglową we wszystkich swoich działaniach na całym świecie i wykorzystuje w 100% odnawialną energię elektryczną. 84% przychodów pochodziło z energooszczędnych produktów, systemów i usług. Ponadto firma wysyła zero odpadów na wysypiska we wszystkich swoich zakładach produkcyjnych i wycofuje wszystkie tworzywa sztuczne z opakowań produktów konsumenckich, aby do końca tego roku pozbyć się plastiku.

Więcej informacji o wpływie oświetlenia na redukcję emisji CO2 i poprawę energooszczędności: Green Switch – zielone światło dla Europejskiego Zielonego Ładu | Oficjalna strona Signify


1 Źródło wyliczeń IEA 2019
2 Źródło wyliczeń Trees for the Future 
3 Źródło wyliczeń DEFRA 2019

Zobacz także: Przemysł oświetleniowy w Polsce

RE na podstawie konferencji Signify

Zapisz się na bezpłatny newsletter