Największy producent zielonej energii buduje kolejne farmy fotowoltaiczne

08/02/2023
farma pv PGE na Górze Żar

PGE Energia Odnawialna buduje trzy farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 100 MW. Instalacje powstaną w województwie lubelskim: PV Srebrzyszcze, PV Wrzosów i PV Żółtańce.

Największą elektrownią PGE będzie PV Srebrzyszcze o mocy 60 MW. Elektrownia PV Wrzosów (powiat radzyński) będzie miała moc 32 MW, PV Żółtańce (powiat chełmski) – 15 MW.

Według wstępnych szacunków, średnioroczna produkcja trzech farm osiągnie poziom ok 116 GWh, co pozwoli zaspokoić potrzeby energetyczne ponad 50 tysięcy gospodarstw domowych.

Farmy PV Wrzosów, PV Srebrzyszcze i PV Żółtańce to kolejne duże inwestycje fotowoltaiczne, które PGE realizuje w tym roku. Już kilka miesięcy temu rozstrzygnięty został przetarg na budowę farmy pv Augustynka o mocy 25 MW oraz rozpoczęto pracę przy 100 MW instalacji PV Jeziórko. Kilka tygodni temu PGE otrzymało pozwolenie na budowę elektrowni słonecznej o mocy 50 MW, która powstanie dzięki współpracy z Gminą Kleszczów.

Docelowo w 2023 r. Grupa PGE będzie mieć wybudowanych lub znajdujących się w trakcie budowy instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 500 MW. W kolejnych latach ten proces będzie kontynuowany. Obecnie spółka ma zabezpieczonych na cele inwestycyjne ok. 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy fotowoltaiczne o mocy ponad 2 GW.

Zgodnie ze strategią, celem Grupy PGE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Największy producent energii z OZE

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 20 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 24 elektrownie fotowoltaiczne. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2433,1 MW.

RE, fot. PGE

Zapisz się na bezpłatny newsletter