Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2022

24/07/2022
robotnicy budowlani

W czerwcu 2022 r. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 4,5%) oraz wyższa o 5,3% w stosunku do maja br. roku (przed rokiem wzrost o 12,3%).    

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie wyższym o 6,7% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 3,5% niższym w porównaniu z majem 2022 roku.

Porównanie do czerwca 2021 r.

W czerwcu br. zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw zajmujących się budową budynków – o 15,2% oraz wśród jednostek specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,0%, podczas gdy w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne zaobserwowano spadek o 3,1%.  

Porównanie do maja 2022 r.

Zwiększenie wartości prac budowlano-montażowych, w porównaniu do maja 2022 roku, nastąpiło wśród przedsiębiorstw zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 14,4% oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 1,5%, natomiast zmniejszenie o 1,7% w jednostkach specjalizujących się w budowie budynków.   

Zobacz także: Jak uzyskać nowoczesny wygląd instalacji?

Sześć miesięcy 2022 r.

W okresie pierwszego półrocza br. sprzedaż prac budowlano-montażowych wzrosła w skali roku we wszystkich działach sekcji Budownictwo. W podmiotach:

  • realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 24,6%,
  • specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 5,9%
  • wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – również o 5,9%.

Roboty inwestycyjne i remontowe

Produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty inwestycyjne w czerwcu br. była niższa niż przed rokiem o 2,5% (w 2021 r. wzrost o 4,5%), natomiast dla prac o charakterze remontowym zwiększyła się o 20,1% (w 2021 r. wzrost o 4,5%).   

W okresie pierwszego półrocza 2022 roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 6,5% (w 2021 r. spadek o 6,9%) oraz remontowych o 20,6% (w 2021 r. wzrost o 4,4%).

dynamika budownictwa w czerwcu 2022 r.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z 2015 roku, wyniosła 134,1.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

Na koniec czerwca 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 423 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 148 tys. etatów. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6463,46 zł (5965,17 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zapisz się na bezpłatny newsletter