Wskaźniki budownictwa pną się w górę

28/06/2021
robotnicy budowlani

W maju 2021 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 8,53 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 2,39 mld zł.

Nastąpił wzrost wartości robót budowlanych specjalistycznych o 15% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast w porównaniu do maja 2020 r. wartość ta wzrosła o 19%.

W maju 2021 r. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. (przed rokiem spadek o 5,1%) oraz wyższa o 10,2% w stosunku do kwietnia 2021 r. (przed rokiem wzrost o 0,8%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 3,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. i o 3,9% w porównaniu z kwietniem 2021 r.

dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 r.

Zobacz także: Produkcja wyrobów elektrotechnicznych w maju

Porównanie do maja 2020 r.

W stosunku do maja 2020 r. zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 19,0%) oraz wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 4,7%). Zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej nastąpiło dla jednostek zajmujących się budową budynków (o 5,7%).

Porównanie do kwietnia 2021 r.

W porównaniu z kwietniem 2021 r. wzrost wartości robót wystąpił w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 18,2% oraz w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne o 15,0%, natomiast spadek o 2,6% w jednostkach związanych z budową budynków.

Okres styczeń-maj 2021 r.

W okresie styczeń-maj 2021 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2020 r., zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,1%), natomiast zmniejszenie w jednostkach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 5,1%) oraz zajmujących się budową budynków (o 13,7%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w maju 2021 r. była wyższa o 3,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2020 r. spadek o 4,2%), wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 7,6% (w 2020 r. spadek o 6,6%).

W okresie styczeń-maj 2021 r., w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił spadek wartości robót inwestycyjnych (o 12,1%) oraz wzrost wartości prac remontowych (o 3,0%) wobec wzrostów analogicznych prac o 3,7% i 4,1% w 2020 r.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2021 r. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 112,7.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W maju 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 421 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 147 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto stanowiło 5 603,75 zł (5 523,19 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zapisz się na bezpłatny newsletter