Wartość budownictwa zmniejszyła się w lutym o 13 procent

25/03/2021
prace budowlane
  • W lutym 2021 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 5,18 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 1,57 mld zł.
  • Nastąpił wzrost wartości robót budowlanych specjalistycznych o 10,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca.
  • W porównaniu do lutego 2020 r. wartość ta zmniejszyła się o 13,1%.

W lutym 2021 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 16,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. (przed rokiem wzrost o 5,5%) oraz wyższa o 5,5% w stosunku do stycznia 2021 r. (przed rokiem wzrost o 14,1%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 16,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. i o 7,0% niższym w porównaniu ze styczniem 2021 r.

dynamika produkcji budowlano - montażowej w lutym 2021 r.

Porównanie do lutego 2020 r.

W stosunku do lutego 2020 r. zmniejszenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 11,8%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 13,1%) oraz zajmujących się budową budynków (o 24,1%).

Porównanie do stycznia 2021 r.

W porównaniu ze styczniem 2021 r. zwiększenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne o 10,1%, specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 4,5% oraz związanych z budową budynków o 2,8%.

Okres styczeń-luty 2021 r.

W okresie styczeń-luty 2021 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2020 r., zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 5,7%), wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 10,1%) oraz zajmujących się budową budynków (o 21,0%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w lutym 2021 r. była niższa o 21,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2020 r. wzrost o 5,2%), wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 7,7% (w 2020 r. wzrost o 6,1%).

W okresie styczeń-luty 2021 r., w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił spadek wartości robót inwestycyjnych (o 17,8%) oraz remontowych (o 4,2%) wobec wzrostów analogicznych prac o 8,3% i 8,3% w 2020 r.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 69,4.

Zobacz także: Produkcja wyrobów elektrotechnicznych

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W lutym 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 420 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 147 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto stanowiło 5 251,50 zł (5 190,24 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter