Poziomy banner na głównej

Dynamika budownictwa po listopadzie 2020 r.

29/12/2020
prace budowlane

W listopadzie 2020 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 9,77 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 2,36 mld zł.

W listopadzie 2020 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 4,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 4,7%) oraz wyższa o 0,6% w stosunku do października 2020 r. (przed rokiem spadek o 0,4%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 7,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 0,7% niższym w porównaniu z październikiem 2020 r.

dynamika budowlano-montażowa w listopadzie 2020 r.

Nastąpił wzrost wartości robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) o 1,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Natomiast w porównaniu do listopada 2019 r. wartość ta zwiększyła się o 4,7%. 

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W listopadzie 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 419 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 145 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 5 466,95 zł (5 414,40 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

Porównanie do listopada 2019 r.

W stosunku do listopada ub. roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 4,7%), natomiast zmniejszenie w podmiotach zajmujących się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,5%) oraz budową budynków (o 12,0%).

Porównanie do października 2020 r.

W porównaniu z październikiem 2020 r. zwiększenie wartości prac budowlanych zanotowano w jednostkach wykonujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej o 2,2% oraz roboty specjalistyczne o 1,2%. Zmniejszenie wartości (o 2,3%) odnotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków.

Okres styczeń-listopad 2020 r.

W okresie styczeń-listopad 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpiło dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 0,6%), zajmujących się wznoszeniem obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 1,9%) oraz budową budynków (o 5,7%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w listopadzie br. była niższa o 4,6% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. spadek o 1,4%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 5,4% (w 2019 r. spadek o 9,7%).

W okresie styczeń-listopad 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił spadek wartości robót inwestycyjnych (o 2,1%) oraz remontowych (o 4,1%) wobec wzrostów analogicznych prac o 3,5% i 1,7% w 2019 r.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w listopadzie br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 131,8.

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter