Poziomy banner na głównej

Spadła produkcja budowlano-montażowa

08/01/2020

W listopadzie 2019 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 4,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku oraz o 0,4% niższa w stosunku do października 2019 r. (przed rokiem wzrosty odpowiednio – o 17,0% i 0,3%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się w listopadzie 2019 r. na poziomie wyższym o 1,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 3,0% wyższym w porównaniu z październikiem 2019 r.

Wartość robót budowlanych specjalistycznych (w tym elektrycznych) spadła w listopadzie 2019 r. o 5,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Była także mniejsza w porównaniu do listopada 2018 r. (12,8%).

produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2019
Produkcja budowlano-montażowa w listopadzie 2019 r. (przeciętna miesięczna 2015=100)

Porównanie z listopadem 2018

W stosunku do listopada ub. roku wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek zajmujących się budową budynków (5,7%). Natomiast wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (7,0%) oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (12,8%).

Porównanie z październikiem 2019

W porównaniu z październikiem 2019 r. wzrost (2,9%) wartości zrealizowanych robót zanotowano w przedsiębiorstwach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej. W pozostałych dwóch działach budownictwa odnotowano zmniejszenie wartości zrealizowanych robót, przy czym w jednostkach realizujących roboty związane z budową budynków o 1,5%, a wykonujących roboty specjalistyczne o 5,1%.

Od stycznia do listopada 2019

W okresie styczeń-listopad 2019 r. produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,8% w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku, kiedy notowano wzrost o 19,7%. Największy wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych (3,6%). Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności była budowa budynków (2,7%) oraz budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej (2,4%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w listopadzie 2019 r. była niższa o 1,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (rok temu wzrost o 10,9%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 9,7% (przed rokiem wzrost o 27,5%).

W okresie styczeń-listopad 2019 r. wzrost wartości robót inwestycyjnych w odniesieniu do tego samego okresu ub. roku wyniósł 3,5%, zaś remontowych 1,7% (wobec wzrostów analogicznych robót o 17,2% i 23,9% w 2018 r.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 r. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 138,6.

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter