Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu

29/09/2021
robotnicy budowlani

Od kilku miesięcy dynamika budownictwa jest lepsza niż w ubiegłym roku.

W sierpniu 2021 r. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 10,2% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. (przed rokiem spadek o 12,0%) oraz o 3,2% w stosunku do lipca bieżącego roku (przed rokiem spadek o 3,4%).

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła w sierpniu 9,58 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 2,63 mld zł.Nastąpił wzrost wartości robót budowlanych specjalistycznych o 3,9% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zaś w porównaniu do sierpnia 2020 r. wartość ta wzrosła aż o 29,7%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 7,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. i o 1,6% w porównaniu z lipcem 2021 r.

dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 r.

Zobacz także: Produkcja urządzeń elektrycznych

Porównanie do sierpnia 2020 r.

W stosunku do sierpnia 2020 r. zaobserwowano wzrost wartości zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 29,7%, w przedsiębiorstwach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej – o 6,8%, a zajmujących się budową budynków – o 0,4%.

Porównanie do lipca 2021 r.

W porównaniu z lipcem bieżącego roku odnotowano zwiększenie wartości wykonanych robót budowlanych w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 13,1% oraz wykonujących roboty specjalistyczne o 3,9%. Zmniejszenie wartości wykonanych prac nastąpiło w przedsiębiorstwach związanych z budową budynków – o 10,1%.

Okres styczeń-sierpień 2021 r.

W okresie styczeń-sierpień 2021 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2020 r., wzrost wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 9,2%), natomiast spadek w jednostkach wznoszących obiekty inżynierii lądowej i wodnej (o 1,2%) oraz zajmujących się budową budynków (o 5,1%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w sierpniu 2021 r. była wyższa o 9,0% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (rok temu spadek o 15,8%); wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 12,2% (przed rokiem spadek o 5,5%).

W okresie styczeń-sierpień bieżącego roku, w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił spadek wartości robót inwestycyjnych o 4,5% (w 2020 r. spadek o 1,5%) oraz wzrost wartości prac remontowych o 8,4% (w 2020 r. spadek o 2,0%).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2021 r. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z r. 2015 wyniosła 124,4.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W sierpniu 2021 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 420 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 146 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto stanowiło 5 842,30 zł (5 649,76 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zapisz się na bezpłatny newsletter