Poziomy banner na głównej

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju

24/06/2020
prace budowlane

W maju 2020 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 7,9 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 1,95 mld zł.

Nastąpił wzrost wartości robót budowlanych specjalistycznych o 0,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zaś w porównaniu do maja 2019 r. wartość ta zmniejszyła się o 5,1%.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W maju 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 419 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 146 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto stanowiło 5 212,13 zł (5 008,28 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

W maju 2020 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 5,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 9,5%) oraz wyższa o 0,8% w stosunku do kwietnia 2020 r. (przed rokiem wzrost o 5,3%).

dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju 2020

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 1,4% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 3,1% niższym w porównaniu z kwietniem 2020 r.

Porównanie do maja 2019 r.

W stosunku do maja ub. roku zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 5,3%). Spadki wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano również wśród jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,1%) oraz realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 4,9%).

Porównanie do kwietnia 2020 r.

W porównaniu z kwietniem 2020 r. zwiększenie wartości robót zanotowano w przedsiębiorstwach realizujących roboty związane z budową budynków o 4,6% oraz specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,3%. Wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach wykonujących roboty specjalistyczne o 3,2%.

Okres styczeń-maj 2020 r.

W okresie styczeń-maj 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., największy wzrost (7,6%) wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (2,1%) oraz budową budynków (1,4%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w maju br. była niższa o 4,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. wzrost o 9,4%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 6,6% (w 2019 r. wzrost o 9,8%).

W okresie styczeń-maj 2020 roku wzrost wartości robót inwestycyjnych, w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., wyniósł 3,7%, zaś remontowych 4,1% (wobec wzrostów analogicznych robót o 9,5% i 9,0% w 2019 r.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w maju br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 107,6.

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter