Poziomy banner na głównej

We wszystkich działach budownictwa nastąpił spadek wartości robót

25/09/2020
prace budowlane

W sierpniu 2020 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 8,33 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 1,96 mld zł.

Nastąpił spadek wartości robót budowlanych specjalistycznych o 6,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zaś w porównaniu do sierpnia 2019 r. wartość ta zmniejszyła się o 5,2%.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W sierpniu 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 419 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 145 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto osiągnęło poziom 5 432,56 zł (5 206,72 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

W sierpniu 2020 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 12,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 2,6%) oraz niższa o 3,5% w stosunku do lipca 2020 r. (przed rokiem spadek o 2,2%).

dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu 2020

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 10,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i o 0,1% niższym w porównaniu z lipcem 2020 r.

Porównanie do sierpnia 2019 r.

W stosunku do sierpnia ub. roku zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 5,2%), zajmujących się budową budynków (o 9,5%) oraz realizujących budowę obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 16,9%).

Porównanie do lipca 2020 r.

W porównaniu z lipcem 2020 r. zmniejszenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 0,5%, realizujących prace związane z budową budynków o 5,5%, wykonujących roboty specjalistyczne o 6,4%.

Okres styczeń-sierpień 2020 r.

W okresie styczeń-sierpień 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., zwiększenie wartości (o 0,4%) produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych. Jednostki, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budowa budynków zanotowały spadek (odpowiednio o 2,1% i 2,9%).

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w sierpniu br. była niższa o 15,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. wzrost o 5,6%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 5,6% (w 2019 r. spadek o 2,2%).

W okresie styczeń-sierpień 2020 r. spadek wartości robót inwestycyjnych, w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., wyniósł 1,6%, zaś remontowych 2,0% (wobec wzrostów analogicznych robót o 7,7% i 3,6% w 2019 r.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w sierpniu br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 112,7.

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zapisz się na bezpłatny newsletter