Dynamika produkcji budowlano-montażowej – wyniki budownictwa

26/01/2023
robotnicy budowlani

W grudniu 2022 r. produkcja budowlano-montażowa była niższa o 0,8% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (przed rokiem wzrost o 3,1%) oraz wyższa o 17,3% w stosunku do listopada 2022 roku (przed rokiem wzrost o 22,9%).

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 roku oraz o 3,7% niższym w porównaniu z listopadem 2022 roku.

dynamika budownictwa w grudniu 2022 r.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w grudniu 2022 roku (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 181,2.

Porównanie do grudnia 2021 r.

W grudniu 2022 roku, zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 1,4%. Zmniejszenie wartości prac wystąpiło wśród jednostek realizujących prace budowlane specjalistyczne – o 1,7% oraz zajmujących się wznoszeniem budynków o 3,7%.

Porównanie do listopada 2022 r.

W stosunku do listopada 2022 roku zaobserwowano wzrost wartości robót we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,4%, zajmujących się wznoszeniem budynków – o 18,4% oraz wykonujących prace budowlane specjalistyczne – o 9,1%. 

Okres styczeń-grudzień 2022 r.

W 2022 roku zwiększenie wartości zrealizowanych prac budowlano-montażowych, w porównaniu z 2021 rokiem, wystąpiło we wszystkich działach sekcji F, w przedsiębiorstwach wykonujących prace z zakresu budowy budynków – o 11,7%, realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 5,4% oraz zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,8%.

Roboty inwestycyjne i remontowe

Produkcja budowlano-montażowa obejmująca roboty inwestycyjne, w grudniu 2022 roku, była niższa niż w analogicznym okresie 2021 roku o 10,0% (podczas, gdy w 2021 ukształtowała się na poziomie roku poprzedniego), natomiast dla prac o charakterze remontowym zwiększyła o 13,3% (w 2021 r. wzrost o 8,4%).

W 2022 roku zaobserwowano wzrosty wartości wykonanych robót w skali roku – dla prac o charakterze inwestycyjnym o 1,1% (w 2021 r. spadek o 1,3%) oraz remontowym o 13,9% (w 2021 r. wzrost o 10,7%).

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

Na koniec grudnia 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 424 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 147 tys. etatów. Natomiast średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 7021,75 zł (6358,98 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zapisz się na bezpłatny newsletter