Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2022

25/03/2022
robotnicy budowlani

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2022 r. była wyższa o 21,2% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem spadek o 16,9%) oraz o 5,8% w stosunku do stycznia br. roku (przed rokiem wzrost o 5,5%).

 

  • Dynamika produkcji budowlanej w lutym 2022 r. była wyższa w stosunku do lutego 2021 r. Wzrosła także z porównaniem do poprzedniego miesiąca – stycznia.
  • Nieznacznie spadło zatrudnienie i wynagrodzenia.

Porównanie do lutego 2021 r.

Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej, w porównaniu do lutego 2021 roku, zwiększyła się we wszystkich działach budownictwa, przy czym:

  • w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 38,7%,
  • w podmiotach realizujących roboty budowlane specjalistyczne – o 22,2%,
  • w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,9%.

Porównanie do stycznia 2022 r.

W stosunku do stycznia br. zaobserwowano wzrost wartości prac budowlano-montażowych wśród:

  • przedsiębiorstw wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 17,2%,
  • w jednostkach zajmujących się budową budynków – o 2,6%.

W podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej wartość ta ukształtowała się na poziomie sprzed miesiąca.

Zobacz także: Nowe narzędzie do konfiguracji obudów i szaf sterowniczych

Dwa pierwsze miesiące 2022 r.

W dwóch pierwszych miesiącach br. zwiększenie produkcji budowlano-montażowej w skali roku wystąpiło w przedsiębiorstwach:

  • realizujących prace z zakresu budowy budynków – o 35,8%,
  • wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 16,4%,
  • specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 2,3%.

Roboty inwestycyjne i remontowe

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 13,8%, jak
i remontowym – o 32,5% (przed rokiem spadek odpowiednio o 21,9% oraz 7,7%).   

W okresie styczeń-luty 2022 r., w odniesieniu do tego samego okresu poprzedniego roku, wystąpił wzrost wartości robót inwestycyjnych o 11,6% oraz remontowych o 27,8% wobec spadków analogicznych prac o 17,8% i 4,2% w 2021 roku.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym br. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 84,0.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 19,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 6,0% niższym w porównaniu ze styczniem 2022 roku.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

Na koniec lutego 2022 r. zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 423 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 149 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 5942 zł (5892,99 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zapisz się na bezpłatny newsletter