W lutym wzrosła produkcja budowlano-montażowa

25/03/2020
plac budowy

W lutym 2020 r. sprzedaż produkcji budowlano-montażowej wyniosła 6,1 mld zł, w tym robót budowlanych specjalistycznych (m.in. elektrycznych) – 1,77 mld zł.

Nastąpił wzrost wartości robót budowlanych specjalistycznych o 13,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Zaś w porównaniu do lutego 2019 r. wartość ta zwiększyła się o 11,7%.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w budownictwie

W lutym 2020 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze budownictwa wynosiło 425 tys. etatów, w tym robót budowlanych specjalistycznych – 148 tys. etatów. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto wyniosło 5138,14 zł (5104,56 zł brutto dla robót budowlanych specjalistycznych).

W lutym 2020 r. produkcja budowlano-montażowa była wyższa o 5,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. (przed rokiem wzrost o 15,1%) i wyższa o 14,1% w stosunku do stycznia 2020 r. (przed rokiem wzrost o 15,1%).

dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2020

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 3,3% w porównaniu ze styczniem 2020 r.

Porównanie z lutym 2019 r.

W stosunku do lutego ub. roku zwiększenie wartości produkcji budowlano-montażowej zaobserwowano dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 11,7%) oraz zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 9,9%). Wartość produkcji budowlano-montażowej była mniejsza w jednostkach zajmujących się budową budynków (o 2,1%).

Porównanie ze styczniem 2020 r.

W porównaniu ze styczniem 2020 r. zwiększenie wartości zrealizowanych robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach realizujących roboty związane z budową budynków o 15,7%, w przedsiębiorstwach wykonujących roboty specjalistyczne o 13,8%, a specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 12,7%

Okres styczeń-luty 2020 r.

W okresie styczeń-luty 2020 r. w odniesieniu do tego samego okresu 2019 największy wzrost (11,8%) wartości produkcji budowlano-montażowej wystąpił w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Wzrosty odnotowały również przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych (11,6%) oraz budową budynków (3,2%).

Zobacz także: Produkcja wyrobów elektrotechnicznych

Roboty inwestycyjne

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne w lutym br. była wyższa o 5,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. wzrost o 18,0%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zwiększyła się o 6,1% (w 2019 r. wzrost o 10,1%).

W okresie styczeń-luty 2020 r. wzrost wartości robót zarówno inwestycyjnych jak i remontowych w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r. wyniósł 8,3%, (wobec wzrostów analogicznych robót o 6,9% i 11,2% w 2019 r.).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym br. (w cenach stałych) w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015 wyniosła 83,4.

RE

Źródło: GUS (wstępne dane). Produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana na terenie Polski przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter