Poziomy banner na głównej

Akwizycja na rynku fotowoltaicznym – przejęcie Projekt Solartechnik

13/01/2021
farma pv Rzeczyca Projekt Solartechnik

Projekt Solartechnik zostanie przejęty przez TDJ. Planowana koncentracja ma na celu wejście TDJ na rynek fotowoltaiki.

TDJ SA stoi na czele Grupy TDJ zajmującej się inwestycjami finansowymi w obszarach: equity (inwestycje w dojrzałe spółki), venture (inwestycje w innowacyjne, technologiczne spółki – startup’y), estate (inwestycje w obszarze nieruchomości) oraz finanse (inwestycje nadwyżek finansowych Grupy TDJ w instrumenty o wysokiej płynności).

Projekt Solartechnik S.A. wraz z jej obecnymi i docelowymi spółkami zależnymi (Grupa P+S) prowadzi działalność na rynku fotowoltaicznym. Specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach dla podmiotów planujących wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu promieniowania słonecznego.

Zobacz także: Wartość rynkowa firm fotowoltaicznych

Kolejnym krokiem w rozwoju TDJ na rynku fotowoltaiki będzie utworzenie przez Macieja Marcjanika oraz podmiot bezpośrednio lub pośrednio zależny TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Polsce (Wspólny Przedsiębiorca). Maciej Marcjanik prowadzi działalność gospodarczą oraz kontroluje spółki działające na rynku fotowoltaicznym, specjalizujące się w kompleksowych rozwiązaniach dla podmiotów planujących wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu instalacji fotowoltaicznych. Wspólny Przedsiębiorca zostanie utworzony w celu inwestowania w spółki portfelowe realizujące projekty dotyczące farm solarnych.

Koncentracje są pod nadzorem UOKiK.

RE

fot. Projekt Solartechnik


Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter