PSE zredukowało generację źródeł OZE ze względów bilansowych

24/04/2023

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną była wysoka produkcja energii przez źródeł OZE, przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w godz. 11-17 z powodu potrzeby redukcji generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego napięcia.

W celu równoważenia podaży i popytu na energię elektryczną została zaniżona produkcja energii elektrycznej w elektrowniach. Ze względu na skalę nadpodaży polecono też redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych przyłączonych do sieci przesyłowej, 110 kV i średniego napięcia w wysokości ok. 2,2 GW.
W zbilansowaniu systemu pomogła współpraca międzyoperatorska, w ramach której uzgodniono awaryjny eksport energii do sąsiednich systemów w wielkości sięgającej 1,7 GW.

Podjęte przez PSE działania zapewniły bezpieczne funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego. PSE nie odnotowały zakłóceń w dostawach energii elektrycznej do odbiorców.

Moc osiągalna źródeł fotowoltaicznych według stanu na 1 kwietnia 2023 r., to około 13 GW, zaś moc osiągalna źródeł farm wiatrowych to około 9,5 GW. Dotychczas najwyższą generację fotowoltaiki odnotowano 21 kwietnia 203 r, kiedy sięgnęła ona ponad 8,4 GW, zaś rekord generacji farm wiatrowych miał miejsce 20 lutego 2023 r. i wyniósł on 7,9 GW.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki oraz Moc zainstalowana farm wiatrowych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter