Alumast ma umowę z potentatem budowlanym na dostawy słupów kompozytowych

16/07/2021
słupy kompozytowe Alumast na dworcu kolejowym

Alumast SA zawarł porozumienie ramowe z budowlanym potentatem, firmą Budimex SA. Treścią porozumienia jest współpraca dotycząca realizowania przez Budimex inwestycji przy użyciu słupów kompozytowych (spełniających normę PN-EN 12767 – Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – wymagania i metody badań) oraz płotków ochronno-naprowadzających produkowanych przez Alumast.

W ramach zawartego porozumienia Budimex zadeklarował, że będzie dokładał starań, aby zastosować produkty Alumast w realizowanych inwestycjach.

Budimex gwarantuje zakupić 2500 sztuk słupów kompozytowych. Warunkiem jest uzyskanie dopuszczenia zastosowania produktów Alumast w danej inwestycji. Jeśli ten warunek będzie spełniony, zostaną zawarte odrębne umowy na dostawę lub o wykonanie robót budowlanych.

Porozumienie zostało zawarte na 5 lat.

Zobacz także: Wyniki przetargów na budowę oświetlenia

Alumast zajmuje się projektowaniem i produkcją innowacyjnych rozwiązań kompozytowych oraz aluminiowych, wykorzystywanych m.in. w branży kolejowej, energetycznej, wodociągowej czy drogowej. Siedziba firma znajduje się w Wodzisławiu Śląskim. Spółka jest notowana na GPW.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter