Linie energetyczne pod ziemią – Tauron zmienia strukturę sieci

25/02/2022
linie kablowe podziemne w Tauronie

Już blisko 88 tys. km linii kablowych, łącznie z przyłączami, posiada w swojej infrastrukturze energetycznej Tauron. Prowadzenie linii energetycznych pod ziemią zmniejsza wpływ warunków atmosferycznych na pracę i awaryjność sieci oraz poprawia bezpieczeństwo dostaw energii do klientów.

W 2021 roku Tauron Dystrybucja wybudował 2521 km nowych linii kablowych. W roku bieżącym planuje dodać do tego kolejne ok. 2 tys. km takich linii. Na przyrost linii kablowych SN, poza przebudową istniejących ciągów, wpływ ma również rozwój sieci związany z przyłączaniem nowych klientów, w tym odnawialnych źródeł energii oraz budowa nowych powiązań sieciowych.

Sieć średniego napięcia w Tauronie jest już skablowana w ok. 39% i jest to najwyższy w Polsce procentowy poziom skablowania sieci średniego napięcia wśród dużych OSD. Zmiany technologiczne spowodowały, że aktualnie nakłady jednostkowe na budowę linii kablowej zbliżyły się do nakładów na budowę linii napowietrznej. Oznacza to, że po uwzględnieniu kosztów utrzymania linii i wieloletniego eksploatowania majątku, linie kablowe są na podobnym poziomie kosztowym, co linie napowietrzne. Ponadto w ich przypadku mniejsze są zakresy koniecznych wycinek zieleni oraz koszty usuwania awarii spowodowanych warunkami atmosferycznymi oraz ponoszonych opłat. Do niedawna budowa linii napowietrznych była niemal dwukrotnie tańsza.

Zobacz także: Produkcja kabli i przewodów w Polsce

Jak przebiega skablowanie linii w Tauronie?

W pierwszej kolejności prowadzone są przebudowy istniejących linii napowietrznych zlokalizowanych w terenach zadrzewionych, sadów i zasilających duże liczby klientów. Prowadzona jest stopniowa i równomierna przebudowa sieci na całym obszarze działania spółki.

Przy planowaniu przebudowy istniejących linii napowietrznych analizowane są możliwości prowadzenia ich tras w nowych lokalizacjach, często wzdłuż ciągów komunikacyjnych, z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań terenowych, potrzeb klientów i dla osiągnięcia optymalnego układu pracy sieci. Z uwagi na bariery związane z pozyskaniem prawa drogi dla inwestycji liniowych, działania obejmujące odbudowę i rozwój sieci SN są planowane i realizowane coraz częściej w technologii kablowej.

Skablowanie sieci jest procesem długofalowym i jego realizacja jest rozłożona na wiele lat. Powodzenie działań zależy od wielu czynników, poczynając od formalnych, tj. regulacji ułatwiających pozyskiwanie tzw. „prawa drogi”, a kończąc na możliwościach finansowych z uwzględnieniem innych potrzeb sieciowych i wyzwań, przed którymi stają obecnie spółki dystrybucyjne.

Zobacz także: Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych: rośnie liczba stacji

Skablowanie to jeden z ważniejszych tematów dla obszaru dystrybucji. Pozostałe i bardzo aktualne, to odtworzenie wyeksploatowanego majątku, przyłączanie nowych klientów, zwiększenie elastyczności sieci, jej automatyzacja, dostosowanie sieci do współpracy z bardzo dynamicznie rozwijającym się rynkiem OZE oraz montaż liczników AMI na masową skalę.

Do 2040 roku Tauron chce osiągnąć 75% linii skablowanych średniego napięcia.

Jednym z warunków powodzenia tego planu jest wprowadzenie odpowiednich regulacji, mających na celu uproszczenie pozyskania „prawa drogi” dla inwestycji liniowych. Takie rozwiązania przyśpieszą realizację inwestycji i mogą jednocześnie korzystnie wpłynąć na rozwój rynku projektantów oraz zoptymalizowanie cen pozyskania dokumentacji projektowej – mówi Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja.

Zwiększenie udziału linii kablowych SN skutkuje zmianą warunków technicznych funkcjonowania sieci. Dlatego przy planowaniu przebudowy linii napowietrznych na linie kablowe, spółka uwzględnia również inwestycje towarzyszące, np. modernizację układów kompensacyjnych, poprawę uziemień, dobudowę nowych sekcji na stacjach.

RE, fot. Tauron

Zapisz się na bezpłatny newsletter