MINUTOR: umowa na wykonanie okablowania na farmie pv

03/03/2023

Zarząd MINUTOR Energia S.A. informuje, że 3.03.2023 r. jako lider konsorcjum zawarł z Tauron Nowe Technologie S.A. umowę na wykonanie części okablowania stałoprądowego na farmie fotowoltaicznej zlokalizowanej w Mysłowicach, która współrealizowana jest przez Tauron Nowe Technologie S.A. w ramach projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach”.

Zakres zlecenia obejmuje wykonanie okablowania stałoprądowego inwestycji odpowiadającej za około 11 MW, co stanowi 30% mocy projektowanej farmy.

Wartość wynagrodzenia została ustalona na warunkach rynkowych.
Minutor zobligowany jest do wykonania prac w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.
Na wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robót budowlano-montażowych, Minutor udzieli 36 miesięcznej gwarancji.
Strony ustaliły również kary umowne, których maksymalna wartość nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia oraz warunki odstąpienia od umowy, związane w szczególności z nienależytym wykonywaniem umowy.

Minutor informuje, iż wykonanie zlecenia, jest elementem realizacji strategii związanej ze wzmocnieniem sprzedaży dla segmentu B2B oraz zaangażowania się w projekty wielkoskalowe, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost przychodów oraz mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(67709)
  [1]=>
  int(68572)
  [2]=>
  int(66229)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter