MINUTOR ENERGIA: wykonanie części okablowania na farmie pv

27/01/2023

Zarząd Minutor Energia S.A. informuje, iż 27 stycznia 2023 r. przyjął do realizacji zamówienie złożone przez Tauron Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na wykonanie części okablowania stałoprądowego na farmie fotowoltaicznej zlokalizowanej w Mysłowicach, która współrealizowana jest przez Tauron Nowe Technologie S.A. w ramach projektu „Budowa farmy fotowoltaicznej na terenie kwatery zrekultywowanego składowiska odpadów paleniskowych elektrowni Jaworzno III w Mysłowicach”.

Zakres zlecenia obejmuje wykonanie okablowania stałoprądowego inwestycji odpowiadającej za około 11 MW, co stanowi 30% mocy projektowanej farmy.
Wartość zlecenia została ustalona na warunkach rynkowych.

Strony zobowiązują się do zawarcia umowy na realizację zakresu niniejszego zamówienia w terminie do 28 lutego 2023 r. Do tego czasu wiążące dla stron są warunki przyjętego zamówienia, przy czym zakres zlecenia może ulec zmianie na etapie podpisywania umowy.

Minutor Energia zobligowany jest do wykonania prac w terminie do 10 maja 2023 r.

Przedmiotowe zlecenie zostało złożone przez Tauron Nowe Technologie S.A. w konsekwencji zawartej umowy o współpracy w zakresie zlecania robót dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych.

Ponadto Minutor Energia informuje, iż wykonanie zlecenia, jest elementem realizacji strategii związanej ze wzmocnieniem sprzedaży dla segmentu B2B oraz zaangażowania się w projekty wielkoskalowe, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost przychodów oraz mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(65235)
  [1]=>
  int(67709)
  [2]=>
  int(65559)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter