ELQ ma nowego prezesa

01/06/2021
Marcin Sołtysiak prezes ELQ

Marcin Sołtysiak został powołany na stanowisko prezesa zarządu ELQ SA.

Od 1 czerwca 2021 r. funkcję prezesa zarządu ELQ SA pełni Marcin Sołtysiak, który jest związany z firmą od 2014 r. Zdobył wykształcenie na kilku uczelniach w zakresie zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Firma Veltoro Sp. z o.o., której jest właścicielem, posiada 95% udziałów w ELQ SA.

Kariera zawodowa Marcina Sołtysiaka związana jest obecnie z następującymi firmami:

  • Bank of Energy Sp. z o.o. – właściciel (2021-nadal)
  • VELTORO Sp. z o. o. – prezes zarządu (2015-2020) / właściciel (2015-nadal)
  • EL-Q Sp. z o.o. – prokurent (2014-nadal)
  • Minipożyczka Gec Sp. z o.o. Sp. K.  – prezes zarządu jako repr. komplementariusza (2012-2016)
  • Thermoblok Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu (2011-2016) / prezes zarządu (2016-nadal)
  • GEC Sp. z o.o. – prezes zarządu (2011-2015)
  • BMC Sp. z o.o. – prezes zarządu (2003-2015)
  • Business Marketing Corporation – właściciel (1997-nadal)
  • PTE Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Częstochowa – wiceprezes zarządu (2010-2015)
  • TNOiK Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział Częstochowa – członek zarządu, wiceprezes (2010-nadal)

ELQ funkcjonuje od 45 lat w sektorze energetyki. Przez kilkadziesiąt lat spółka specjalizowała się w produkcji stacji transformatorowych oraz urządzeń rozdzielczych. Obecnie grupa kapitałowa ELQ to 8 spółek zależnych, które działają w sektorze budowy farm fotowoltaicznych wraz z dostawą stacji transformatorowych w systemie EPC. Firma weszła w nowy obszar działalności – magazynowanie energii.
ELQ SA jest podmiotem notowanym na rynku New Connect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz także: Wartość rynkowa firm fotowoltaicznych

W 2020 r. grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 40,5 mln zł, wobec 33,2 mln zł w 2019 r. Oznacza to wzrost o 22,15% rdr. Natomiast rok zakończył się dla grupy stratą -740 tys. zł, wobec zysku 2,4 mln zł w 2019 r.

RE


Rezygnacja ze stanowiska prezesa ELQ

Krzysztof Zawadzki zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa zarządu ELQ SA.

Krzysztof Zawadzki został powołany na stanowisko prezesa zarządu ELQ SA w dniu 8 kwietnia 2020 r. Pod koniec lutego 2021 r. złożył rezygnację. Decyzja była podyktowana względami osobistymi.

Do pełnienia funkcji prezesa ELQ została oddelegowana Żaneta Żak – członek Rady Nadzorczej. Będzie na tym stanowisku przez dwa miesiące, począwszy od 1 marca 2021 r.

ELQ jest producentem stacji transformatorowych i rozdzielnic. Zajmuje się także projektowaniem i budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Fabryka znajduje się w Częstochowie. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Krzysztof Zawadzki przez większość swojej kariery zawodowej związany był z energetyką zawodową. Pracę rozpoczął w Elektrowni Łagisza, a następnie kontynuował swoją karierę zawodową w Południowym Koncernie Energetycznym S.A. i Tauron Polska Energia S.A., gdzie w latach 2009-2015 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TAURON Polska Energia S.A. ds. ekonomiczno-finansowych.

Krzysztof Zawadzki ma 53 lata. Jest doświadczonym menadżerem – w swoim dorobku zawodowym ma udział w wielu znaczących projektach związanych z restrukturyzacją, pozyskaniem finansowania, M&A czy optymalizacją działalności operacyjnej.

W latach 2015-2020 pracował także dla takich spółek jak KOPEX S.A., SARE S.A., OMNITEC S.A., a także z powodzeniem realizował szereg projektów konsultingowych w oparciu o własną działalność gospodarczą. Przez wiele lat zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Krzysztof Zawadzki jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończył także wiele specjalistycznych kierunków na studiach podyplomowych w warszawskiej Szkole Głównej Handlowej m.in. w zakresie finansów, rachunkowości a także podatków. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Zobacz także: Kondycja firmy ELQ

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter