Farma fotowoltaiczna za 16 milionów na zwałowisku kopalni

15/02/2023
fabryka ML System

ML System podpisał z firmą Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA umowę na dostawę i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW, która zlokalizowana będzie na zwałowisku północnym kopalni surowców mineralnych Jaźwica, w Chęcinach. Wartość kontraktu wyniesie od 13,5 mln zł brutto do 16,1 mln zł brutto.

Oferta ML System została wyłoniona w lipcu 2022 r. na podstawie postępowania konkursowego. Podpisanie umowy poprzedzone było etapem ustaleń technicznych, a czas ich trwania uwzględniał specyficzny i technologiczny aspekt inwestycji. 

Inwestycja jest jednym ze znaczących kroków w procesie zielonej transformacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych, a wytworzona energia będzie wykorzystywana do zasilenia zakładów produkcyjnych, jak również do produkcji zielnego wodoru celem osiągnięcia niskoemisyjności.

Zarówno Świętokrzyska Grupa Przemysłowa INDUSTRIA, jak i ML System należą do Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, którego zadaniem jest m.in. zbudowanie niezbędnej infrastruktury do produkcji wodoru na poziomie do 50 tys. ton rocznie do 2030 r.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter