Zakończyła się budowa farmy fotowoltaicznej Wielbark

02/11/2022
Farma fotowoltaiczna Wielbark

Grupa ORLEN zakończyła realizację jednej z największych farm fotowoltaicznych w kraju, zlokalizowanej w okolicach Wielbarka (woj. warmińsko-mazurskie). Farma o łącznej mocy 62 MW będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych.  

Farma fotowoltaiczna Wielbark rozpocznie pracę z pełną mocą w pierwszym kwartale 2023 roku, po rozbudowie dodatkowych stacji transformatorowych, zwiększających potencjał przyłączeniowy i umożliwiających bezpieczny odbiór wyprodukowanej energii. Obecnie na farmie produkcja komercyjna prowadzona jest z paneli o mocy 12 MW podłączonych do sieci przesyłowej na wcześniejszym etapie inwestycji.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki

O farmie fotowoltaicznej Wielbark

Farma fotowoltaiczna Wielbark ma moc 62 MW. Zasili energią ponad 30 tysięcy gospodarstw domowych. Na farmę składa się łącznie ok. 140 tys. paneli, o mocy jednostkowej do 530 W. Instalacje obsługiwane są przez 337 falowników.
Budowa farmy wymagała pozyskania 56 pozwoleń i użycia blisko 2,5 tys. ton stali.
Farma powstała na obszarze 119 ha, głównie ziemiach niskiej klasy uprawnej.
Projekt został zrealizowany przez Energa Wytwarzanie, spółkę zależną Energi z Grupy ORLEN.

Zielone inwestycje koncernu ORLEN

Dzięki inwestycji realizowanej w Wielbarku łączne moce Grupy ORLEN zainstalowane w panelach słonecznych zbliżyły się już do 100 MW.

Do końca obecnej dekady koncern osiągnie moc zainstalowaną w odnawialnych źródłach przekraczającą 2,5 GW, z czego aktualnie posiada w swoim portfelu ok. 0,7 GW. Największą przygotowywaną obecnie inwestycją jest morska farma wiatrowa Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która od 2026 roku będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych.  

RE, fot. ORLEN

Zapisz się na bezpłatny newsletter