Poziomy banner na głównej

TAURON buduje swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną

31/08/2020

Pierwsza farma fotowoltaiczna TAURONA o mocy 5 MWp powstaje w Jaworznie na terenach, na których kiedyś zlokalizowana była Elektrownia Jaworzno I. Ruszyły prace budowlane.

Farmę PV w Jaworznie zbuduje konsorcjum spółek TAURON Serwis i TAURON Dystrybucja Serwis, które wygrało przetarg na realizację tego przedsięwzięcia.

Na działce ma stanąć ponad 12 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 5MWp. Ich powierzchnia wyniesie ok. 22 tys. mkw, co odpowiada powierzchni 3 boisk do piłki nożnej. Farma będzie składała się z 19 inwerterów oraz 3 stacji transformatorowych SN.

Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 r.

Projekt jest współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Podpisana w Katowicach przez TAURON Wytwarzanie i WFOŚiGW umowa zakłada udzielenie pożyczki preferencyjnej na budowę farmy fotowoltaicznej z możliwością umorzenia do 3 mln zł. Po spełnieniu warunków umowy, TAURON Wytwarzanie będzie mógł wykorzystać umorzoną kwotę na sfinansowanie kolejnej proekologicznej inwestycji.

Zobacz także: Najlepsze instalacje fotowoltaiczne 2019

Plany fotowoltaiczne TAURONA

Program TAURON PV to program budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach Grupy TAURON o łącznej mocy 75–150 MWp. Obejmuje on 5 lokalizacji o różnym stopniu zaawansowania i mocy. Inwestycje są rozwijane na terenach zrekultywowanych lub wymagających rekultywacji wskutek długotrwałej działalności przemysłowej.

Do 2025 r. planowane są inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

Zobacz także: Moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce

Realizując założenia Zielonego Zwrotu TAURON we wrześniu 2019 r. kupił 5 farm wiatrowych o łącznej mocy 180 MW oraz zakupił prawa do projektu zespołu farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 6 MW. Aktualnie Grupa prowadzi zarówno projekty zakupu inwestycji OZE o różnej dojrzałości (planowanie, realizacja, eksploatacja), a także realizuje własne przedsięwzięcia.

Finansowanie inwestycji TAURONA

TAURON stara się pozyskiwać różnorodne formy finansowania dla swoich zielonych inwestycji. Niedawno spółka podpisała porozumienie, zgodnie z którym kolejne projekty OZE będą mogły uzyskać finansowanie od Polskiego Funduszu Rozwoju w kwocie co najmniej 50 mln złotych każda.

W grudniu 2019 r. TAURON podpisał umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

Sfinansowaniu transformacji TAURONA służy też planowana emisja obligacji o wartości do 2 mld zł. W lutym Grupa zawarła z bankiem Santander umowę, na podstawie której został ustanowiony program emisji obligacji. Środki z emisji obligacji będą wspierały realizację transformacji energetycznej Grupy, w tym zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w strukturze wytwórczej. Wcześniej podpisano umowę kredytową z bankiem Intesa Sanpaolo na finansowanie wydatków związanych m.in. z energetyką odnawialną. Kwota kredytu udzielonego na pięć lat wynosi 750 mln zł.

RE

Zamów prenumeratę Rynku Elektrycznego Przejdź do formularza

Zapisz się na bezpłatny newsletter