Elektrownia atomowa planowana jest w Pątnowie

03/11/2022
sieć energetyczna

Prezesi trzech spółek z Polski i Korei Południowej: polskiej prywatnej grupy energetycznej ZE PAK, polskiej grupy energetycznej PGE Polska Grupa Energetyczna oraz koreańskiej KHNP podpisali list intencyjny, którego głównym celem jest opracowanie planu budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie w oparciu o technologię APR1400.

Projekt ma wesprzeć niezależność i stabilność polskiego systemu energetycznego. Potencjalna współpraca ma być uzupełnieniem strategicznego, rządowego polskiego programu energetyki jądrowej zapisanego w „Polityce Energetycznej Polski do 2040 r.”.

Zobacz także: Produkcja energii elektrycznej w Polsce RAPORT

ZE PAK i PGE zdecydowały się na potencjalną współpracę z KHNP ze względu na bezpieczną, funkcjonującą od ponad 40 lat oraz efektywną koreańską technologię reaktorów jądrowych. Obecnie KHNP jest trzecim największym operatorem elektrowni jądrowych na świecie. W ostatnim czasie zrealizowało z dużym sukcesem w terminie i budżecie jedną z największych inwestycji na świecie – elektrownię jądrową w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w Barakah. Elektrownia składa się z 4 bloków po 1400 MW mocy każdy, co oznacza 5600 MW taniej, czystej i stabilnej energii zapewniającej ponad 25 procent zapotrzebowania ZEA na energię elektryczną.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE w Polsce RAPORT

Strony zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej w oparciu o koreańską technologię APR1400. W szczególności strony zamierzają wykonać wstępne analizy warunków geotechnicznych, sejsmicznych i środowiskowych, opracują szacunkowy budżet dla prac przygotowawczych, etapu budowy oraz etapu produkcji wraz z proponowanym modelem finansowania projektu, jak również stworzą wariantowy harmonogram realizacji projektu wraz ze zdefiniowaniem kluczowych etapów wpływających na potencjalną realizację projektu.

Wstępny plan rozwoju elektrowni jądrowej w lokalizacji Pątnów ma być gotowy do końca 2022 r.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter