APATOR: odstąpienie od polityki dywidendy

19/12/2022

W związku z niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym, w tym negatywnym wpływem wojny na Ukrainie, słabą koniunkturą gospodarczą oraz wysokim poziomem kosztu pozyskania finansowania zewnętrznego, zarząd Apator SA podjął decyzję i zarekomendował Radzie Nadzorczej niewypłacanie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 rok.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę potwierdzającą decyzję zarządu Apator SA dotyczącą odstąpienia od polityki dywidendowej spółki ogłoszonej w dniu 16 marca 2007 roku.

Decyzję w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2022 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w 2023 roku.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter