SUNEX: list intencyjny dotyczący nabycia udziałów w austriackiej spółce

14/09/2022

Zarząd Sunex S.A. informuje o zawarciu w dniu 14 września 2022 r. listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego nabycia 100% udziałów w spółce GmbH z siedzibą w Austrii działającej w branży instalacyjno-grzewczej m.in. pompy ciepła, instalacje solarne, instalacje PV z przychodami w roku 2021 r. rzędu ponad 15 milionów EUR.

Wstępna wartość inwestycji szacowana jest w przedziale 4-6 miliona EUR i uzależniona jest od wyników badania due dilligence i negocjacji warunków.

List intencyjny zakłada przekazanie kompletu niezbędnych dokumentów do końca września 2022 r. i zakończenie badania due dilligence do końca października 2022 r., tak aby zależnie od wyników tych działań możliwe było ustalenie ostatecznych parametrów transakcji, przygotowanie dokumentacji i finalizacja transakcji do końca 2022 r.

Wszelkie zobowiązania wynikające z zapisów listu intencyjnego z wyjątkiem zobowiązań do zachowania poufności, procedur przepływu informacji i kompletności przekazywanych materiałów nie mają charakteru wiążącego, a strony mogą w każdej chwili odstąpić od realizacji transakcji.

W ocenie zarządu realizacja tej transakcji pozwoli na umocnienie pozycji Sunex na rynku austriackim, a wprowadzenie do oferty nabywanej spółki produktów Sunex zwiększy możliwości sprzedażowe tej spółki i da efekt synergii dla obu podmiotów.

RE, ESPI

Zapisz się na bezpłatny newsletter