SUNEX: nabycie udziałów w austriackiej spółce

20/01/2023

Zarząd SUNEX S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r. zrealizowana została transakcja nabycia 100% udziałów w spółce Krobath Bad Heizung Service GmbH.

Nabycie udziałów w spółce Krobath nastąpiło od dotychczasowych wspólników spółki Krobath – trzech osób fizycznych, obywateli Austrii, proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów tj. 66% i dwa razy po 17%. Sprzedający nie są powiązani kapitałowo i osobowo z SUNEX.
Łączna cena nabycia wszystkich udziałów wyniosła 4 300 000 EUR. Transakcja sfinansowana została częściowo ze środków pozyskanych z umowy kredytu inwestycyjnego w walucie wymienialnej w wysokości do 3 440 000,00 EUR udzielonego przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pozostałą kwotę SUNEX zapewnił ze środków własnych.

Udziały w spółce Krobath zostały przeniesione na SUNEX w dniu 20.01.2023 r.

W skład zarządu spółki Krobath powołany został Marek Kossman – członek zarządu SUNEX z prawem do samodzielnej i nieograniczonej reprezentacji spółki Krobath, przy czym dotychczasowe osoby zarządzające pozostały na swoich stanowiskach z ograniczoną, łączną reprezentacją spółki Krobath.

Umowy nie zawierają zapisów dotyczących kar umownych płaconych przez SUNEX. Pozostałe warunki umów zawierają zapisy dostosowane do potrzeb transakcji, natomiast zapisy odnoszące się do ich rozwiązania lub odstąpienia, nie odbiegają od standardów stosowanych przy zawieraniu tego rodzaju umów.

Spółka Krobath działa w branży instalacji grzewczych i sanitarnych. Zajmuje się głównie montażem i serwisem pomp ciepła, instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych.

pompy ciepła Auratsu w ofercie Grodno

CZYTAJ TAKŻE: Pompy ciepła AURATSU

Przychody w ostatnim okresie obrotowym (spółka Krobath ma rok obrotowy w okresie od 1.03. do 28 lub 29 lutego roku następnego) 17,04 mln EUR, wynik EBIDTA 678 tys. euro, a suma bilansowa wynosi 6,213 mln EUR. Prognoza przychodów na rok obrotowy kończący się 28.02.2023 to 20 mln EUR.
Zatrudnienie wynosi ok. 120 osób, a spółka działa od roku 2014, przy czym sama nazwa KROBATH jest obecna na rynku od ponad 100 lat.

Włączenie spółki Krobath do Grupy Kapitałowej w ocenie SUNEX poprzez m.in. efekt synergii pomiędzy firmami przełoży się na realizację części celów strategicznych Grupy tj. utrzymanie pozycji jednego z liderów w branży odnawialnych źródeł energii oraz poszerzenie obecności SUNEX na perspektywicznych rynkach krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza w części niemieckojęzycznej.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(67571)
  [1]=>
  int(66229)
  [2]=>
  int(66837)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter