SUNEX: wypłata dywidendy za 2021 rok

15/06/2022

Zarząd SUNEX S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2021 rok w kwocie 0,10 złotych na jedną akcję.

Zgodnie z ww. uchwałą zysk netto za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 8 666 957,83 zł postanawia się przeznaczyć w taki sposób, że:

  • kwotę 2 029 153,50 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy w ramach dywidendy – 0,10 zł na jedną akcję,
  • kwotę 6 637 804,33 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy objęto wszystkie akcje spółki, tj. 20 291 535 Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2021 rok ustalono na dzień 22.06.2022 roku, zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 29.06.2022 roku.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter