GRODNO: wyniki finansowe za rok obrotowy 2021/2022

31/05/2022

Zarząd Grodno S.A. informuje o szacunkowych wynikach finansowych za rok obrotowy 2021/2022, tj. za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Dane skonsolidowane:

  • Przychody ze sprzedaży: 1193,7 mln zł wobec 711,7 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 68%.
  • EBITDA: 63,6 mln zł wobec 24,6 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 158%.
  • EBIT: 56,5 mln zł wobec 18,8 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 201%.
  • Zysk netto: 43,4 mln zł wobec 13,7 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 216%.


Dane jednostkowe:

  • Przychody ze sprzedaży: 1177,0 mln zł wobec 679,4 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 73%.
  • EBITDA: 54,3 mln zł wobec 19,7 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 176%.
  • EBIT: 48,0 mln zł wobec 14,5 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 230%.
  • Zysk netto: 42,8 mln zł wobec 10,3 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 314%.


W roku obrotowym 2021/2022 Grupa Grodno odnotowała wzrost sprzedaży w każdym obszarze działalności. Na wysoką dynamikę skonsolidowanych i jednostkowych przychodów oraz pozycji wynikowych wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmentach odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów.

Analizując dynamikę wzrostu pozycji wynikowych należy wziąć pod uwagę, iż poprzednim roku obrotowym wpływ na ich poziom miało otrzymane przez Grupę Grodno wsparcie w ramach programów związanych z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19 w łącznej wysokości 3,5 mln zł, w tym przez Grodno SA 2,7 mln zł.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki, które zostaną opublikowane ostatecznie w raporcie okresowym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Zobacz także: Komentarz zarządu Grodno do wyników finansowych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter