Poziomy banner na głównej

Harmonogram aukcji OZE 2019

11/12/2019
elektrownia fotowoltaiczna Czernikowo

Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza aukcje dla wytwórców energii elektrycznej z OZE. Na 2019 rok zaplanowanych jest 12 aukcji. Pierwszy etap dotyczył podmiotów już istniejących, w drugim odbywają się aukcje dla nowych wytwórców zielonej energii.

Największe aukcje OZE 2019

Pod względem wartości na 1. miejscu jest aukcja dotycząca dużych instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Jej wartość to 32 mld złotych (prawie 114 TWh), czyli dwa razy więcej niż w ub. roku.

Na 2. miejscu jest aukcja dla małych instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych – ponad 4,2 mld zł (11,4 TWh energii).

Harmonogram aukcji OZE

W pierwszej kolejności, od 25 listopada do 4 grudnia 2019 r., przeprowadzone zostały aukcje dla instalacji istniejących. Natomiast aukcje dedykowane nowym instalacjom odbywają się w dniach 5-13 grudnia 2019 r.

Zobacz: Wyniki aukcji OZE 2019

  • 5 grudnia – aukcja dla dużych (większych niż 1 MW) instalacji wykorzystujących energię wiatru i słońca. Wartość energii możliwa do zakontraktowania w aukcji wynosi ponad 32 mld złotych (prawie 114 TWh);
  • 6 grudnia – aukcja dla dużych instalacji biomasowych i wykorzystujących biogaz inny niż rolniczy. Możliwa do sprzedania ilości energii wynosi prawie 15 TWh, a jej wartość to ponad 5,5 mld zł;
  • 9 grudnia – aukcja dla małych elektrowni wodnych (o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW). Dla instalacji, mogących brać udział w tej aukcji, ustawodawca przewidział także wsparcie w postaci systemów taryf gwarantowanych FIT/FIP – wytwórcy muszą wybrać system wsparcia, z którego chcą korzystać. Ilość energii możliwa do zakontraktowania w tym koszyku wynosi 140 GWh o wartości ponad 71 mln zł;
  • 10 grudnia – aukcja dla małych, fotowoltaicznych i wiatrowych instalacji. Spośród aukcji dla nowych instalacji ta aukcja plasuje się na 2. miejscu pod względem wartości (ponad 4,2 mld zł) i ilości (11,4 TWh) energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży;
  • 11 grudnia – aukcja dla małych instalacji wykorzystujących biogaz rolniczy, w tym w wysokosprawnej kogeneracji. Instalacje, które mogłyby wziąć udział w tej aukcji mogą alternatywnie skorzystać z systemów FIT/FIP. W koszyku przewidziano sprzedaż 1,3 TWh energii o wartości nieco ponad  939 mln zł;
  • 12 grudnia – aukcja dla dużych elektrowni wodnych. Wsparcie wynosi 285 mln zł. Przewidziano zakup do blisko 600 GWh energii;
  • 13 grudnia – aukcja dla dużych biogazowni rolniczych. Do sprzedania w tym koszyku jest 1,17 TWh o wartości do 678,6 mln zł.

W przypadku fotowoltaiki możemy mówić o boomie. Energia słoneczna stanowi istotny składnik przyszłego miksu energetycznego. Mamy więc aukcje dedykowane energii ze słońca, jest program Prosument, są programy o charakterze inwestycyjnym jak np. Mój Prąd. To wszystko sprawia, że w przypadku elektrowni PV możemy zacząć mówić już o gigawatach mocy zainstalowanej, która będzie szczególnie przydatna w czasie letniego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną – podkreśla Rafał Gawin, prezes URE.

Efekty aukcji OZE w poprzednich latach

W wyniku przeprowadzenia pierwszych aukcji OZE, które odbyły się w grudniu 2016 r., wytwarzanie energii elektrycznej rozpoczęło 56 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 53,515 MW oraz jedna instalacja wiatrowa o mocy 0,8 MW.

Po aukcji w 2017 r. wytwarzanie rozpoczęło aż 302 instalacje fotowoltaiczne, których łączna moc wynosi 261,353 MW oraz dwie instalacje wiatrowe o sumarycznej mocy 1,7 MW.

Jeśli chodzi o zwycięzców aukcji przeprowadzonych w 2018 r., wytwarzanie rozpoczęło 6 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,926 MW oraz 1 instalacja wiatrowa o mocy 0,85 MW.

Zobacz także: Moc zainstalowana OZE w Polsce

RE

fot. Energa, farma PV Czernikowo

Zapisz się na bezpłatny newsletter