NKT liczy na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

09/11/2021

NKT, producent kabli i przewodów, przygotowuje się do rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Firma otwiera w Gdyni centrum wykonawcze, aby zaspokoić rosnący popyt na kable elektroenergetyczne, zarówno do zastosowań lądowych, jak i morskich.

Polska dąży do postawienia w Morzu Bałtyckim do 2040 roku przybrzeżnych elektrowni wiatrowych o mocy zainstalowanej wynoszącej nawet 11 GW. NKT chce uczestniczyć w tym projekcie, dlatego otwiera oddział w Gdyni.

Rosnące zainteresowanie energią odnawialną w Polsce to nie tylko wspaniała sprawa dla środowiska naturalnego. Takie zainteresowanie również nam zapewnia możliwości rozwoju na wschodzącym rynku przybrzeżnych elektrowni wiatrowych, a także w związku z zapotrzebowaniem na wzmocnienie sieci energetycznej. Nasza firma już odcisnęła mocne piętno w Polsce i naturalne wydaje się nam podejmowanie działań i wzmacnianie naszej pozycji w tym kraju dzięki nowemu ośrodkowi wykonawczemu – mówi Alexander Kara, CEO w firmie NKT.

NKT planuje zatrudnić pierwszych monterów kabli elektroenergetycznych do końca roku 2021, a także zatrudni dodatkowych pracowników w centrum wykonawczym w miarę pojawiania się potencjalnych możliwości rynkowych w związku z pierwszymi projektami przybrzeżnych elektrowni wiatrowych, które zostaną urzeczywistnione w najbliższych latach.

Zobacz także: Kto wygrywa na rynku kablowym?

Kable dla instalacji wiatrowych będą produkowane w zakładach wysokiego napięcia w: Karlskronie (Szwecja) i Kolonii (Niemcy).

Dysponując dwoma zakładami produkcyjnymi w Polsce, specjalizującymi się w produkcji przewodów, kabli elektroenergetycznych niskiego napięcia (zakład w Warszowicach) i granulatów PVC (zakład w Knurowie), firma NKT jest również dobrze przygotowana, aby zaspokoić popyt na kable elektroenergetyczne, rosnący ze względu na spodziewane wzmocnienie ogólnopolskiej sieci energetycznej.

Zobacz także: Jak powinny się zmienić umowy na roboty energoelektryczne?

NKT projektuje, wytwarza i instaluje kable niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Firma ma siedzibę w Danii i zatrudnia 3400 pracowników. NKT jest notowana na giełdzie Nasdaq Copenhagen. W 2020 r. zrealizowała przychód 1,4 mld euro.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter