ONDE: umowy nabycia udziałów w trzech projektach elektrowni fotowoltaicznych

06/06/2022

6 czerwca 2022 r. spółka ONDE S.A. zawarła umowy przyrzeczone nabycia 50% udziałów w dwóch spółkach celowych będących właścicielami trzech projektów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 25,2 MW, zlokalizowanych w województwie lubuskim.

Zawarcie umów nastąpiło w rezultacie uprzedniego zawarcia umów przedwstępnych, na podstawie, których ONDE S.A. nabyło 50% udziałów w spółkach celowych. W wyniku zawarcia niniejszych umów przyrzeczonych spółka ONDE S.A. posiada łącznie 100% udziałów w spółkach celowych.

Wszystkie trzy projekty posiadają warunki techniczne przyłączenia do sieci oraz pozwolenia na budowę. Cena nabycia została ustalona na zasadach rynkowych.

Spółka zamierza wybudować wskazane elektrownie fotowoltaiczne w formule EPC. Komercjalizacja projektów planowana jest na 2023 rok.

Zobacz także: Wartość rynkowa spółek fotowoltaicznych

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter