APATOR: zawarcie umowy z Tauron Dystrybucja SA

31/05/2022

W wyniku wygranego przetargu Apator zawarł umowę z Tauron Dystrybucja SA na dostawy statycznych komunalnych liczników 3-fazowych NORAX 3 w zakresie zadania nr 3.

Wartość umowy wynosi 18 mln zł netto i może zostać zwiększona w przypadku skorzystania przez TD z prawa opcji polegającego na podwyższeniu zamówienia o 30%. W związku z powyższym całkowita wartość umowy może wynieść 23,4 mln zł. Realizacja dostaw w zakresie zamówienia podstawowego nastąpi w terminie 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W zakresie zadania nr 4 spółka odstąpiła od podpisania umowy z uwagi na poziom cenowy.

Zobacz także: Produkcja urządzeń elektrycznych w Polsce

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter