Minutor podpisał list intencyjny na realizacje instalacji pv

04/03/2022

Zarząd Minutor Energia S.A. poinformował o podpisaniu z inwestorem w dniu 3 marca 2022 r. listu intencyjnego, w którym strony wyraziły zamiar określenia warunków przyszłej współpracy oraz prowadzenia w dobrej wierze negocjacji mających doprowadzić do zawarcia umów na realizację inwestycji, polegającej na zaprojektowaniu oraz dopasowaniu instalacji fotowoltaicznych na potrzeby inwestora, o szacunkowej mocy do 400 kWp.

Spółka nie podała w komunikacie nazwy inwestora.

Strony ustaliły wstępną wartość wynagrodzenia na ok. 1,2 mln zł. Kwota może ulec zmianie, w szczególności w następstwie zmian cen komponentów, wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenia podwykonawców, sytuacji polityczno-gospodarczej lokalnej jak i globalnej oraz wahaniami kursów dolara oraz euro, według których spółka rozlicza się z dostawcami komponentów.

Zarząd wskazuje, iż podpisanie listu intencyjnego jest elementem realizacji strategii związanej ze wzmocnieniem sprzedaży dla segmentu B2B, co w konsekwencji powinno przełożyć się na wzrost marżowości realizowanych projektów oraz mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe spółki.

RE

Zapisz się na bezpłatny newsletter