ZPUE: zawieszenie obrotu akcjami na GPW

02/12/2022

Zarząd ZPUE S.A. informuje o opublikowaniu w dniu 2.12.2022 r. w serwisie internetowym Polskiej Agencji Prasowej ogłoszenia o zamiarze nabycia akcji spółki w drodze przymusowego wykupu.

Przymusowy wykup został ogłoszony na podstawie art. 82 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podmiotami żądającymi sprzedaży akcji spółki są akcjonariusze działający w porozumieniu, tj.: Koronea Sp. z o.o. oraz Michał Wypychewicz, którzy łącznie posiadają ponad 95% ogólnej liczby głosów w spółce.

Przedmiot przymusowego wykupu stanowią wszystkie akcje spółki będące w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 28 575 akcje stanowiące ok. 2,04 % kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 28 575 głosów, co stanowi ok. 1,59 % udziałów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Przymusowy wykup rozpoczyna się w dniu 2 grudnia 2022 r., przy czym dzień wykupu został ustalony na dzień 7 grudnia 2022 r. Cena wykupu jednej akcji wynosi 390,00 zł.

Podmiotem pośredniczącym w Przymusowym Wykupie jest mBank S.A. – Biuro maklerskie mBanku w Warszawie.

W związku z powyższym zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 1122/2022 w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami ZPUE S.A. Zgodnie z Uchwałą Zarząd GPW zawiesił obrót akcjami spółki od dnia 2 grudnia 2022 r.

Pełna treść komunikatu w sprawie Przymusowego Wykupu dostępna jest na stronie internetowej Polskiej Agencji Prasowej pod adresem: https://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/44106774,informacja-o-zamiarze-nabycia-akcji-zpue-sa-w-drodze-przymusowego-wykupu

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(64590)
  [1]=>
  int(66685)
  [2]=>
  int(41935)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter