GRODNO: podział zysku za rok obrotowy 2021/22

27/09/2022

Zarząd Grodno S.A. informuje, że 27 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. w kwocie 43 137 664,02 zł w ten sposób, że:

  • kwota 12 920 763,24 zł zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy,
  • kwota 15 000 000,00 zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy na sfinansowanie nabywania przez spółkę akcji własnych z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych,
  • kwota 15 216 900,78 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 15 381 861 sztuk. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,84 zł.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 października 2022 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 12 października 2022 r.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(1059)
  [1]=>
  int(64154)
  [2]=>
  int(44789)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter