MINUTOR zawarł z Tauronem umowę na budowę instalacji fotowoltaicznych

19/05/2022

MINUTOR Energia S.A. informuje, że 19 maja 2022 r. jako lider konsorcjum powołanego z podmiotem świadczącym usługi górnicze i elektryczne, zawarł z Tauron Nowe Technologie S.A. umowę o współpracy, w której strony uregulowały zasady udziału konsorcjum w prowadzonych przez Tauron postępowaniach ofertowych na wybór wykonawców realizacji zadań polegających na kompleksowym montażu instalacji fotowoltaicznych dla klientów Tauron.

Na mocy niniejszej umowy, Tauron zobowiązał się zawiadamiać konsorcjum o prowadzonych postępowaniach ofertowych, a konsorcjum zobowiązało się do składania ofert w każdym postępowaniu ofertowym. Realizacja zleceń w przypadku wyboru oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej w danym postępowaniu będzie odbywała się na podstawie osobno spisanej umowy dedykowanej dla konkretnego zlecenia, w której określone będzie m.in. wynagrodzenie konsorcjum za realizację danego zlecenia.
Ponadto, zawarcie umowy powoduje umieszczenie konsorcjum na liście Certyfikowanych Instalatorów Fotowoltaiki dla Tauron Nowe Technologie S.A.

Umowa obowiązuje w okresie od 19 maja 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia tej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Ponadto, Tauron przysługuje prawo jej natychmiastowego wypowiedzenia w przypadku niewykonywania zobowiązań wynikających z tej umowy lub naruszanie jej postanowień.
Zarząd Tauron wskazuje, iż podpisanie niniejszej umowy jest elementem realizacji strategii związanej ze wzmocnieniem sprzedaży dla segmentu B2B, co w konsekwencji powinno mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe MINUTOR.

Zobacz także: Ranking spółek fotowoltaicznych według wartości rynkowej

RE

array(1) {
  [0]=>
  int(34142)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter