TIM: wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki

20/04/2023

Zarząd TIM S.A. informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. powziął informację o ogłoszeniu przez FEGA Schmitt Elektrogroßhandel GmbH – podmiot powiązany Adolf Würth GmbH Co. KG wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki.

Wezwanie zostało ogłoszone w związku z zamiarem nabycia przez inwestora 22 199 200 akcji spółki o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zgodnie z treścią wezwania, akcje spółki objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 50,69 PLN za jedną akcję. Wezwanie zostało ogłoszone pod następującymi warunkami:

– uzyskania przez inwestora zgody na koncentrację polegającej na przejęciu przez inwestora kontroli nad spółką, a w konsekwencji Grupą Kapitałową TIM, w drodze nabycia akcji spółki;

– w przypadku jeżeli w okresie od daty ogłoszenia wezwania do terminu zakończenia przyjmowania zapisów na akcje spółki w wezwaniu odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki, podjęcia przez takie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki uchwały, zgodnie z którą wszystkie zyski wypracowane w roku 2022 i latach poprzednich pozostaną w spółce, z wyjątkiem zysku wymaganego na pokrycie zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 29 968 920,00 zł wypłaconej akcjonariuszom spółki na podstawie uchwały z dnia 16 listopada 2022 r.;

– co najmniej 50% łącznej liczby akcji spółki, tj. 11 099 600 akcji spółki zostanie objętych zapisami w ramach wezwania.

Przyjmowanie zapisów na akcje spółki w ramach wezwania rozpocznie się w dniu 26 kwietnia 2023 r., a zakończy się w dniu 4 lipca 2023 r.

Przewidywanym terminem rozliczenia transakcji nabycia akcji w ramach wezwania jest 7 lipca 2023 r. W treści wezwania inwestor zastrzegł możliwość wydłużenia okresu składania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

RE, ESPI

array(3) {
  [0]=>
  int(68684)
  [1]=>
  int(69682)
  [2]=>
  int(29759)
}
Zapisz się na bezpłatny newsletter