Odpowiedzialność społeczna biznesu elektrotechnicznego

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
respect-index-gpw

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index). W wyniku przeprowadzonej weryfikacji w skład indeksu po 12. edycji wchodzi 31 spółek, najwięcej w całej historii Indeksu, w tym 3 nowe.

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie. Obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Podstawę kwalifikacji do RESPECT Indexu stanowi dokonywana przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych pozytywna ocena spółki pod kątem komunikowania się z rynkiem poprzez raporty bieżące, okresowe i stronę internetową, a także wynik realizowanego przez Deloitte audytu odpowiedzialnego społecznie zachowania spółki wobec środowiska, społeczności i pracowników.

W nowym składzie Indeksu znalazły się 2 firmy elektrotechniczne: Apator i Elektrobudowa.

Przeczytaj Kondycja spółek elektrotechnicznych

Elektrobudowa jest jedną z 7 spółek obecnych w Indeksie nieprzerwanie od samego początku jego istnienia, tj. od 2009 r.

RE na podstawie informacji GPW

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny