Produkcja urządzeń elektrycznych

   |    tekst redakcyjny    |   

Dział przemysłu – urządzenia elektryczne – obejmuje produkcję urządzeń wytwarzających energię elektryczną, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, przewodów, kabli izolowanych oraz sprzętu instalacyjnego, elektrycznego sprzętu oświetleniowego i sygnalizacyjnego, a także elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego. W strukturze branżowej produkcji sprzedanej wartościowo największy udział ma sprzęt gospodarstwa domowego.

Produkcja działu urządzenia elektryczne wynosiła w 2012 r. 43,8 mld PLN (w cenach bieżących), zatrudnienie w dziale wynosiło 90 tys. osób, a średnia rentowność netto równała się 3,9%.

Przemysł urządzeń elektrycznych odczuwał w latach 2008–2009 skutki kryzysu na europejskich i polskich rynkach finansowych, ale od 2010 r. charakteryzował się wzrostem. W 2012 r. w porównaniu do 2009 r. produkcja sprzedana działu wzrosła (w cenach bieżących) o ok. 1/4. Miało to miejsce dzięki niewielkim ograniczeniom popytu na rynku krajowym i rosnącemu eksportowi wielu wyrobów.

Więcej w nr 9/2013