Postulaty w sprawie oświetlenia ulicznego

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
lista posulatów dotyczących oświetlenia drogowego

Potrzeba uporządkowania kwestii prawnych związanych z oświetleniem ulicznym, ułatwiających współpracę między spółkami dystrybucyjnymi a samorządami w tym obszarze, to najważniejszy wniosek z odbywającej się 19 i 20 kwietnia br. w Jachrance XII Konferencji PTPiREE „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”.

Przepisy prawa odnośnie oświetlenia ulicznego nie są w Polsce jednoznaczne. Jest kilka ustaw, które odmiennie podchodzą do tego tematu. Generuje to ogromne problemy formalno-prawne. Dlatego też energetyka zawodowa, samorządowcy i producenci sprzętu potrzebują zgodnego stanowiska w tej kwestii.

Cieszymy się, że udało nam się wypracować wspólne stanowisko – przedstawicieli OSD i samorządów w tej sprawie. Wierzymy, że pomoże to przyspieszyć proces legislacyjny dotyczący tego obszaru. Takie regulacje są niezbędne i mogą stać się pierwszym krokiem do wspólnych działań w odpowiedniej komisji sejmowej – mówi Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja, współorganizatora Konferencji.

Uczestnicy konferencji apelowali o przyspieszenie procesu legislacyjnego porządkującego kwestie modernizacji oświetlenia ulicznego. W wielu wystąpieniach pojawiła się teza, że mądre zmiany w prawie usystematyzują współpracę pomiędzy dystrybutorami energii a jednostkami samorządu terytorialnego. Ważne też, by nowe rozwiązania uwzględniały również prawa właścicieli gruntów prywatnych.

W programie konferencji sporo miejsca poświęcono rozwiązaniom innowacyjnym, jak również kwestiom bezpieczeństwa, konserwacji i eksploatacji infrastruktury oświetleniowej.

Organizowana po raz dwunasty przez PTPiREE konferencja była dobrą okazją do merytorycznej dyskusji wszystkich interesariuszy. Wydarzenie zgromadziło blisko 250 samorządowców, energetyków, naukowców oraz przedstawicieli firm oferujących urządzenia i infrastrukturę oświetleniową. Współorganizatorem konferencji była PGE Dystrybucja.

Postulaty przedstawicieli samorządów, operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz producentów urządzeń oświetleniowych wypracowane na XII Konferencji PTPiREE pt. „Oświetlenie Dróg i Miejsc Publicznych – sposoby zarządzania systemami oświetlenia”, 19-20 kwietnia 2017 r., Jachranka (…)

Więcej w nr 5.2017

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny