Raporty

strona główna TIM

W hybrydowym TIM-ie rekordowy styczeń

Ze wstępnych danych wynika, że przychody ze sprzedaży TIM SA, dystrybutora materiałów elektrotechnicznych, wyniosły w styczniu 2019 r. ponad 63,6 mln zł wobec 58,11 mln zł w styczniu 2018 r. (+9,5% r/r). To pierwszy styczeń w historii TIM-u, w którym miesięczne obroty przekroczyły 60 mln zł. Wzrosły także obroty w... »
przetargi energoelektryczne

W IV kwartale 2018 roku wzrosła liczba rozstrzygniętych przetargów

W Polsce w okresie IV kwartału 2018 roku dokonano rozstrzygnięć 2198 przetargów, w których opis przedmiotu związany był z branżą energoelektryczną (raport zawiera wszystkie wyniki przetargów, w których branża energoelektryczna występowała jako samodzielne zamówienie jak i te, w których stanowiła ona część składową większego przetargu). Porównując do poprzedniego kwartału, liczba... »
spływ należności w branży elektrycznej

Niewypłacalność firm nadal trwa

Spływ należności branży elektroinstalacyjnej na przełomie roku 2018 i 2019 potwierdził trendy, które wystąpiły już wcześniej w minionym roku: inaczej zmieniała się kwestia rozliczeń dostawców-producentów, a inaczej ich dystrybutorów hurtowych. Ci drudzy, pracujący bezpośrednio z dużą częścią rynku, zwłaszcza z sektorem MSP, nie odczuli dużych zmian na przestrzeni roku –... »
porówanie produkcji zarówek żarowych i LED

Produkcja żarówek w Polsce w 2018 roku

W Polsce produkcja żarówek LED w grudniu 2018 r. wyniosła 6,9 mln szt., co oznacza wzrost o 179,2% w porównaniu do listopada 2018 r. Jeśli chodzi o żarówki żarowe, w tym samym okresie produkcja zmniejszyła się o 22,9% i wyniosła 3,7 mln szt. W ciągu całego 2018 roku wyprodukowano w... »
instalacje wiatrowe

Moc instalacji OZE w Polsce

Urząd Regulacji Energetyki opublikował informacje dotyczące mocy poszczególnych rodzajów instalacji opartych o odnawialne źródła energii według stanu na 31 grudnia 2018 roku. Dane obejmują instalacje, które uzyskały koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Na koniec 2018 roku w Polsce instalacje OZE miały łączną moc 8593 MW. To zaledwie o 0,64% (czyli... »
żarówka

Wyniki kontroli sprzętu oświetleniowego

UOKiK przestawił wyniki badań sprzętu oświetleniowego. W II kwartale 2018 roku kontrolerzy Inspekcji Handlowej sprawdzili 300 rodzajów produktów: 258 opraw oświetleniowych (różnego rodzaju kloszy) i 42 źródła światła (żarówki tradycyjne, z żarnikiem, obecnie sprzedawane jako specjalistyczne żarówki wstrząsoodporne). Skontrolowali 92 sklepy, supermarkety i hurtownie. Najgorzej jest z oznakowaniem Inspektorzy zakwestionowali... »